Vägarbete på riksväg 62 påverkar busstrafiken i Forshaga

Publicerad

Ett större vägarbete på riksväg 62 påverkar vår busstrafik på linje 600, 602 och 660 i september. Här ser du vad som gäller.

Detta gäller under perioden 22 augusti till 4 september

Under vecka 34 och 35 är RV62 stängd mellan södra och norra infarten till Forshaga. Under denna tid kommer trafiken att ledas in genom Forshaga, vilket innebär att hållplats Sisugården är stängd.

Detta gäller under perioden 5-23 september

Mellan den 5 och 23 september stängs RV62 av vid Flottningsmuséet. Detta gäller då:

Linje 600

Linje 600 går under denna period via Skived, precis som linje 601. Linje 600 stannar dock inte vid de hållplatser som linje 601 trafikerar, utan Orretorp är den sista/första hållplatsen efter/före ordinarie linjesträckning.

Följande hållplatser är stängda för linje 600 under perioden 5-23 september:
🔸Trossnäsvägen RV61/62
🔸Trangärd
🔸Ilanda BP
🔸Ilanda gård
🔸Södra Sanna
🔸Ängebäck
🔸Norra Sanna
🔸Lyckan
🔸Öjenäsvägen
🔸Dyvelsten
🔸Sisugården

Linje 602

Linje 602 trafikerar inte Forshaga utan kör in vid Södra hyn och kommer ut i Dyvelsten för att gå ner till Karlstad igen.

Följande hållplatser är stängda för linje 602 under perioden 5-23 september:
🔸Dyvelsten
🔸Löved
🔸Ängevi
🔸Petruskorset
🔸Forshaga centrum
🔸Grossbol

Trafikeras endast i södergående riktning:
🔸Öjenäsvägen – Detta är ändhållplats i riktning Forshaga och starthållplats i riktning Karlstad.
🔸Lyckan

Linje 660

Linje 660 går ordinarie väg norrut, i södergående riktning trafikerar 660 Forshaga centrum och går sedan Skived-sidan ner till Karlstad för att angöra hållplats Länsstyrelsen, Residenstorget, Busstationen, Drottninggatan och Centralstationen.

Skolskjuts

Reser ditt barn med skoltrafik på berörda sträckor så kommer du att bli kontaktad med mer information.

Vad görs på riksväg 62?

För att öka trafiksäkerhet och framkomlighet planerar Trafikverket att bygga om väg 62 till mötesfri väg på sträckan mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga.

Läs mer på Trafikverkets webbplats här!