Resa till vaccination mot covid-19

Publicerad

Äldre man reser med tåg.

Att resa till vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt i Värmland. Det gäller fram till dess att Region Värmlands vaccinationsplan är genomförd.

Resa med linjetrafik (buss och tåg)

Du som reser med buss eller tåg till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar reser avgiftsfritt om du lämnar in begäran om ersättning efter resan. Du behöver alltså precis som inför en vanlig kollektivtrafikresa ha en giltig biljett för resan. Utlägg och ersättning hanteras därefter via regionens sjukreseenhet enligt gällande rutiner.

Resa med privat bil

Ersättning för resa med privat bil till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar ersätts om:

– Du är 65 år eller äldre.
– Du tillhör en riskgrupp som har färdtjänst- eller sjukreseintyg.
– Du saknar tillgång till kollektivtrafik med buss eller tåg.

Dina utlägg ska kunna verifieras och ersättning hanteras därefter via regionens sjukreseenhet enligt gällande rutiner.

Resa med servicetrafik

Du som reser med servicetrafik till och från någon av Region Värmlands vaccinationsmottagningar reser avgiftsfritt. För att boka resa med servicetrafik krävs att:

– Du har ett färdtjänsttillstånd eller sjukreseintyg.
– Du saknar möjlighet att resa i privat bil.
– Du saknar möjlighet att resa med kollektivtrafik (buss eller tåg).

Det är prioriterat att alla kommer iväg till sin vaccination mot covid-19, därför kommer alla som bor i Värmland få hjälp med sin resa om behovet finns. Om en person saknar färdtjänst- eller sjukresetillstånd finns alltså en lösning.

Läs mer om vaccination mot covid-19  på 1177.se
Läs mer om resor till din vaccination på 1177.se