Vill veta hur värmlänningarna reser

Publicerad

Nu börjar en stor undersökning av värmlänningarnas resvanor. Under vecka 38 och 39 kommer undersökningen hem i brevlådan till 20 000 personer i Värmland. Om du är en av dem är ditt svar viktigt för den framtida planeringen av gångbanor, cykelvägar, vägar och järnvägar.

Resvaneundersökningen görs för att få mer kunskap om hur vi i Värmland reser i dag. Det är viktigt för att kunna förbättra möjligheterna att transportera sig med cykel, bil, tåg, buss och till fots.

20 000 värmlänningar har valts ut och blir erbjudna att delta i undersökningen. De utgör ett representativt urval av befolkningen, och därför är alla svar viktiga för att få ett så rättvisande resultat som möjligt.

Undersökningen skickas ut i två omgångar, dels den 17-18 september, dels den 24-25 september. De som valts ut får ett kuvert med posten. Kuvertet innehåller information samt ett frågeformulär och en resdagbok. Det går att svara endera på papper eller på webben. Resdagboken ska fyllas i för en speciell dag. Vilken dag det är står i utskicket.

Kan inte se hur just du svarar

Det kommer inte gå att se hur enskilda personer har svarat, eftersom alla svar kommer att sammanställas för större geografiska områden, som exempelvis en kommun, en tätort eller en stadsdel.

Utifrån undersökningen kommer man kunna ta fram en mängd uppgifter, till exempel vilka tider flest personer reser, varför man reser (jobbet, skolan, vårdcentralen, affären etcetera), vart resorna går och vilka färdsätt som används.

Undersökningen utförs av konsultföretaget Sweco på uppdrag av Region Värmland, länets kommuner och Trafikverket. Resultatet kommer att presenteras i en rapport i januari 2015. Den kommer att finnas tillgänglig på Region Värmlands och Trafikverkets hemsidor.

Frågor och svar

Frågor och svar om resvaneundersökningen 2014.

De vet mer

Om du har fått undersökningen och har frågor om hur du ska svara, kontakta Sweco:
e-post: rvu2014@sweco.se
telefon: 010-484 65 80

För allmänna frågor om undersökningen, kontakta Peter Wretman på Region Värmland:
e-post: peter.wretman@regionvarmland.se
telefon: 054-701 11 00

Foto_øyvind_lund

Foto: Øyvind–Lund