Trygga resor för dialyspatienter

Publicerad

Värmlandstrafiks servicetrafikfordon.

Dialyspatienter får speciella regler för sina transporter till och från behandling.
– Vi har lyssnat på den oro som framförts och har valt att införa temporära regler, som ska utvärderas i slutet av sommaren, säger Anders Wahlén, trafikchef servicetrafik Region Värmland Kollektivtrafik

De nya rutinerna har föranletts av en skrivelse till Region Värmland från Funktionsrätt Värmland och Njurföreningen i Värmland. Region Värmland har samverkansavtal med Funktionsrätt Värmland, som företräder 35 länsföreningar, gällande principiella frågeställningar av betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Värmland ställer sig bakom att dialyspatienter, som åker på dialysbehandling tre gånger i veckan, får denna möjlighet till trygga och säkra resor.

Det finns i nuläget inga nya direktiv eller rekommendationer om samkörning av vissa patientgrupper, vare sig från myndigheter eller från Region Värmland, men Region Värmland Kollektivtrafik har ändå valt att införa de nya rutinerna.

– Vi känner oss trygga med den hantering vi har sedan tidigare med ett speciellt spår för patienter med luftvägssymtom, speciella fordon, färre resande i varje fordon och skärpta hygienrutiner, säger Wahlén.

Trafikcentralen bokar i första hand in dialyspatienterna på specialfordon. I de undantagsfall transport inte kan ske med specialfordon bokas kunden in som ensam resenär i personbil. Dialyskunder kommer enbart samköras med andra dialyskunder.

De nya rutinerna gäller från 8 juni och till med 31 augusti. Därefter utvärderas åtgärderna.