Tre nya extra säkra hållplatser på Hammarö

Publicerad

I dag tar vi tre nya hållplatser i bruk på Hammarö. Det gäller Parkvägen, Jonsbolsvägen och Gunnarskär på Hovlandavägen. Alla tre är byggda som timglashållplatser, för att förbättra säkerheten för våra resenärer.

Hållplatserna har väderskydd i glas på båda sidor, cykeltak och bra belysning samt anslutande gång- och cykelvägar. Vi börjar trafikera dem med Hammaröbussarna redan i dag, den 8 juni. Samtliga arbeten runt hållplatserna ska vara klara den 26 juni och slutbesiktningen sker i augusti. Totalkostnaden är 4,5 miljoner kronor.

– Nu har Hammarö ett effektivt kollektivtrafiksystem och länets högsta standard på hållplatserna. Det säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull.

– Kommunen lever upp till sin profil som miljökommun. Det bör innebära att fler väljer bussen och de bytesmöjligheter som utvecklas vid bytespunkten Jonsbol.

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2015/06/pressbild hallplats hammaro varmlandstrafik