Tågtrafik påverkas mellan Torsby – Karlstad, 20-24 april

Ett banarbete påverkar två tågturer på sträckan Karlstad-Torsby (en i vardera sträckning). Vardera tur ersätts med två bussar, en som stannar vid de större stationerna och en som stannar vid samtliga.

Tidtabell för ersättningstrafiken

Tågnr 20-24/4 Från Till Avgång Ersätts Övrigt
8973 M-To Karlstad Torsby 22:41 Ja
8952 Ti-F Torsby Karlstad 05:00 Ja

Skriv ut sida