Tingvallabron stängs av för bussar

Publicerad

Från och med tisdagen den 12 maj stängs Tingvallabron av för tung trafik och under hösten/vintern kommer reparationsarbetet att påbörjas.

På grund av att man upptäckt att bron har fått belastningsskador så kommer den att få en boggiebegränsning på 10 ton. Alla våra bussar väger mer. Det gör att vi måste köra en annan väg under tiden som man arbetar på bron.

Vi kommer att köra via gamla stenbron. Detta gör att vi blir några minuter försenade i bägge riktningar.

De busslinjer som berörs är 401 (Karlstad-Edsgatan-Molkom), 501 (Karlstad-Skattkärr-Väse), 511 (Karlstad-Skattkärr), 560 (nattbussen Karlstad-Skattkärr-Väse), 601 (Karlstad-Skived-Forshaga-Deje), 625 (busstationen-Sundsta/Älvkulle-Nobelgymnasiet-universitetet) och 660 (nattbussen Karlstad-Skived-Forshaga-Deje).

/var/www/wordpress/wp content/uploads/2015/05/tingvallabron avstangd fran 12 maj 2015 flygblad till webb