Tillfälligt fel på nya förköpsbiljetten

Publicerad

Felet som nu uppkommit består i att det inte visas
sista giltighetsdag på förköpsbiljetter för renodlade
tätortstrafiksträckor. Det blir bara nollor istället för ett sista
giltighetsdatum. Felsökning pågår.

På övriga sträckor, från tätorts- till länshållplatser
eller mellan länshållplatser fungerar biljetten som
det var tänkt att sista giltiga dag visas på den.

Här kan du läsa mer:
varmlandstrafik-informerar-nr-7-2022-tillfalligt-fel-pa-nya-forkopsbiljetten