Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
98 Torsby centrum - Kajsheden - Fågelsången - Bergsäng - Kilåsen Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.