Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
98 Torsby centrum - Kajsheden - Fågelsången - Bergsäng - Kilåsen Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.