Tidtabell Servicelinjen

Från och med den 1 september körs sjuktransporter till Örebro och Uppsala i egen regi av Region Värmland. Servicelinjen – de är två stycken bussar – har ersatt Jumbolansen och kör i ett samarbete med Region Örebro län sjuktransporter på rutten Karlstad – Örebro – Uppsala.

Bussarna har utrustats och upphandlats i ett samarbete med ambulanssjukvården som också bemannar fordonen med sjukvårdspersonal.

Det finns plats för 18 sittande i främre delen av bussen och den bakre delen är vårdutrymme med plats för liggande transport samt sittande i rullstolar. Det finns även tre arbetsplatser för vårdpersonal. Under bussen finns utrymmen anpassade för att kunna transportera till exempel labbprover i ett speciellt kylutrymme.

Servicelinjen, som går enligt tidtabell, är öppen för dig som är remitterad till vård utanför länet (ej valfrihetsremiss).
Region Värmlands regler för sjukresor gäller, egenavgiften är 25 kronor (50 kronor tur och retur).

Här kan du som bokar resor läsa mer om Servicelinjen

Tidtabell med nya Servicelinjen (ersätter Jumbolans) från och med 2021-09-14