Viktig information: Vi har för närvarande driftsstörningar i vår app. Arbetet med att lösa problemet är i full gång.

Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
80 Resecentrum - Annelund - Guttane - Sundstorp - Resecentrum Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

84 Anropsstyrd linje: Resecentrum - By kyrka Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

85 Anropsstyrd linje: Resecentrum - Norelund Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

86 Anropsstyrd linje: Resecentrum - Rolfserud Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

87 Anropsstyrd linje: Resecentrum - Duse udde camping Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.