Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
300 Karlstad - Molkom - Älvsbacka - Hagfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

400 Karlstad - Molkom - Filipstad - Storfors - Kristinehamn Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

401 Karlstad - Edsgatan - Molkom Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

403 Karlskoga - Bjurtjärn - Storfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

404 Anropsstyrd linje: Storfors - Kristinehamn Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

405 Anropsstyrd linje: Storfors - Lundsberg Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

406 Anropsstyrd linje: Kristinehamn - Kungsskogen - Storfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

407 Filipstad - Hällefors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

408 Filipstad - Lesjöfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

409 Anropsstyrd linje Grundsjön - Filipstad Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

460 Nattbuss: Karlstad - Molkom - Lindfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

500 Karlstad - Kristinehamn - Karlskoga Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

501 Karlstad - Skattkärr - Väse Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

503 Kristinehamn - Björneborg - Degerfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

505 Kristinehamn - Nybble - Gullspång Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

560 Nattbuss: Karlstad - Skattkärr - Väse Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

625 Karlstad - Tomtebogatan - Nobelgymnasiet Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.