Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
300 Karlstad - Molkom - Älvsbacka - Hagfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

400 Karlstad - Molkom - Filipstad - Storfors - Kristinehamn Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

401 Karlstad - Edsgatan - Molkom Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

403 Karlskoga - Bjurtjärn - Storfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

404 Anropsstyrd linje: Storfors - Kristinehamn Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

405 Anropsstyrd linje: Storfors - Lundsberg Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

406 Anropsstyrd linje: Kristinehamn - Kungsskogen - Storfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

407 Filipstad - Hällefors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

408 Filipstad - Lesjöfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

409 Anropsstyrd linje Grundsjön - Filipstad Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

460 Nattbuss: Karlstad - Molkom - Lindfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

500 Karlstad - Kristinehamn - Karlskoga
Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 – 25 september 2022.

Hämta tidtabellen

Gäller från och med 26 september och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022. Denna tabell inkluderar trafiken med våra nya dubbeldäckare, de är markerade med ett D i tabellen.

501 Karlstad - Skattkärr - Väse Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

503 Kristinehamn - Björneborg - Degerfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

505 Kristinehamn - Nybble - Gullspång Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

560 Nattbuss: Karlstad - Skattkärr - Väse Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.

625 Karlstad - Tomtebogatan - Nobelgymnasiet Hämta tidtabellen

Gäller från och med 12 december 2021 och tills vidare, dock längst till och med 10 december 2022.