Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
300 Karlstad - Molkom - Älvsbacka - Hagfors
Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 29 jan 2023.

Hämta tidtabellen

Gäller från 30 januari och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

400 Karlstad - Molkom - Filipstad - Storfors - Kristinehamn
Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 29 jan 2023.

Hämta tidtabellen

Gäller från 30 januari och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

401 Karlstad - Ruds bytespunkt - Molkom Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

403 Karlskoga - Bjurtjärn - Storfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

404 Anropsstyrd linje: Storfors - Kristinehamn Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

405 Anropsstyrd linje: Storfors - Lundsberg Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

406 Anropsstyrd linje: Kristinehamn - Kungsskogen - Storfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

407 Filipstad - Hällefors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

408 Filipstad - Lesjöfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

409 Anropsstyrd linje Grundsjön - Filipstad Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

460 Nattbuss: Karlstad - Molkom - Lindfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

500 Karlstad - Kristinehamn - Karlskoga
Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 29 jan 2023.

Hämta tidtabellen

Gäller från 30 januari och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

501 Karlstad - Skattkärr - Väse Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

503 Kristinehamn - Björneborg - Degerfors Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

505 Kristinehamn - Nybble - Gullspång Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

560 Nattbuss: Karlstad - Skattkärr - Väse Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.

625 Karlstad - Tomtebogatan - Nobelgymnasiet Hämta tidtabellen

Gäller från och med 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till och med 9 december 2023.