Tidtabell Kristinehamn

Tidtabellernas giltighet:

– Från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

Kartor för trafiken i Kristinehamn:

Karta över linjerna i Kristinehamns tätort.

Linjekartor: 6061626364656768

Helgtrafik

Hur bussarna går när det är helgdagar ser du under helgtrafik.

Anropsstyrd trafik

Vissa turer är anropsstyrda, det betyder att du måste förboka dem. Det gör du antingen genom att ringa oss eller genom att boka direkt i reseplaneraren i appen eller på webben, läs mer om detta här.

Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
60 Resecentrum - Strand - Gustavsvik Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

61 Resecentrum - Marieberg Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

62 Resecentrum - Stenstaliden - Strand Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

63 Resecentrum - Stenbacken Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

64 Resecentrum - Övre Kvarn Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

65 Resecentrum - Strandudden Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

67 Anropsstyrd linje: Ode Baltens gata - Skäringsbol Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.

68 Anropsstyrd linje: Strandskatan - Marielund - Sandfallet Hämta tidtabellen

Gäller från och med 13 december 2020 och tills vidare, dock längst till och med 11 december 2021.