Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
S-linjen Ruds bytespunkt - Centrum - Sjukhuset - Jakobsberg Hämta tidtabellen

Gäller från 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till 11 juni 2023.

1 Campus - Universitetet - Centrum - Ikea - Skutberget Hämta tidtabellen

Gäller från 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till 11 juni 2023,

2 Mjölnartorpet/Välsviken - Kronoparken - Norrstrand - Centrum - Skåre - Ilanda Hämta tidtabellen

Gäller från 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till 11 juni 2023.

3 Universitetet - Lorensberg - Rud - Centrum - Våxnäs - Gruvlyckan Hämta tidtabellen

Gäller från 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till 11 juni 2023.

4 Edsgatan - Stockfallet - Lorensberg - Norra Kroppkärr - Centrum - Strand - Gruvlyckan - Bergvik Hämta tidtabellen

Gäller från 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till 11 juni 2023.

5 Alster - Välsviken - Centrum - Våxnäs - Hultsberg - Henstad Hämta tidtabellen

Gäller från 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till 11 juni 2023.

6 Färjestad - Centrum Hämta tidtabellen

Gäller från 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till 11 juni 2023.

7 Orrholmen - Centrum - Romstad - Bellevue - Zakrisdal Hämta tidtabellen

Gäller från 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till 11 juni 2023.

8 Lamberget - Sjöstad - Herrhagen - Centrum - Skåre - Grava
Hämta tidtabellen

Gäller från 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till 8 januari 2023.

Hämta tidtabellen

Gäller från 9 januari 2023 och tills vidare, dock längst till 11 juni 2023.

10 Centrumlinje: Norra Kroppkärr - Norrstrand - Centrum - Viken - Marieberg - Sjukhuset Hämta tidtabellen

Gäller från 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till 11 juni 2023.

11 Centrumlinje: Örsholmen - Herrhagen - Centrum - Sjukhuset - Sommarro Hämta tidtabellen

Gäller från 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till 11 juni 2023.

53 Speciallinje: Välsviken - Universitetet Hämta tidtabellen

Gäller från 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till 11 juni 2023.

55 Speciallinje: Ilanda - Stodene - Skåre - Universitetet Hämta tidtabellen

Gäller från 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till 11 juni 2023.

57 Speciallinje: Mjölnartorpet - Kronoparken - Sundsta - Centrum - Kasernhöjden Hämta tidtabellen

Gäller från 11 december 2022 och tills vidare, dock längst till 11 juni 2023.

61 Hockeybuss: Mjölnartorpet - Kronoparken C - Lorensberg - Rud - Färjestad Hämta tidtabellen

Hockeybuss, körs i samband med SHL-matcher.

62 Henstad - Hultsberg - Våxnäs - Gruvlyckan - Färjestad Hämta tidtabellen

Hockeybuss, körs i samband med SHL-matcher.

63 Hockeybuss: Lamberget - Sjöstad - Herrhagen - Haga - Sundsta - Färjestad Hämta tidtabellen

Hockeybuss, körs i samband med SHL-matcher.

64 Hockeybuss: Södra Råtorp - Älvåker - Skåreberget - Skåre centrum - Stodene - Löfbergs arena Hämta tidtabellen

Hockeybuss, körs i samband med SHL-matcher.