Tidtabell Jumbolans

Jumbolans, som går enligt tidtabell, är öppen för dig som är remitterad till vård utanför länet (ej valfrihetsremiss). Region Värmlands regler för sjukresor gäller, egenavgiften är 25 kronor (50 kronor tur och retur). En anhörig kan åka med mot betalning, om det finns plats.

Nummer Linjesträckning Tidtabell Anmärkning
960 Karlstad - Kristinehamn - Örebro - Västerås - Uppsala Hämta tidtabellen

Gäller från och med 15 december 2019 och tills vidare, dock längst till och med 12 december 2020.

961 Karlstad - Kristinehamn - Örebro Hämta tidtabellen

Gäller från och med 15 december 2019 och tills vidare, dock längst till och med 12 december 2020.