Tågtrafiken på fryksdalsbanan – frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får när det blir störningar i tågtrafiken på Fryksdalsbanan.

Hur länge kommer det att vara inställda tågavgångar på Fryksdalsbanan?

Vi har haft problem med flera av de dieseldrivna Itino-tågen som trafikerat Fryksdalsbanan (linje 74) sedan i höstas. De trasiga tågen innebär att vi ibland behöver ställa in avgångar samt ersätta tågavgångar med ersättningstrafik.

Under Trafikläget på vår webbplats och i vår app ser du hur tågen går det kommande dygnet.

Underhåll och reparationer genomförs enligt plan, men ibland saknas vissa specifika reservdelar och reparationer kan ta lång tid. Alla reservdelar för löpande underhåll finns på verkstaden, men vissa större reservdelar är svåra att ha på lagerhyllan då de kostar många miljoner kronor. 

Kollektivtrafiknämnden gav trafikdirektören i uppgift att anskaffa reservtåg vid nämndens möte 14 juni 2022. Detta arbete pågår nu.

Varför går det inte alltid ersättningsbuss när tåget är inställt?

Till de inställda tågavgångar som är planerade, planerar vi också in ersättningstrafik. Dessa hittar du numera i vår reseplanerare i appen och på webben. På Fryksdalsbanan är detta oftast ersättningsbussar som är speciellt insatta för att ersätta en viss tågtur. På andra sträckor hänvisar vi ibland också till ordinarie busslinjer.

Vid plötsliga akuta fordonsproblem eller yttre händelser som signalfel kan det ibland vara så att vi inte hinner få fram en ersättningsbuss med förare som kan komma innan nästa tågavgång. I dessa fall hänvisar vi till nästa tågavgång eftersom tåget är framme snabbare än ersättningsbussen skulle vara.

 

Vad gör Region Värmland för att förbättra situationen?

Våra dieseldrivna Itino-tåg har tillbringat alldeles för mycket tid på verkstaden. Underhåll och reparationer genomförs enligt plan, men ibland saknas vissa specifika reservdelar och reparationer kan ta lång tid. Alla reservdelar för löpande underhåll finns på verkstaden, men vissa större reservdelar är svåra att ha på lagerhyllan då de kostar många miljoner kronor. 

Vi samarbetar också med andra fordonsägare av Itino-tåg. Tillsammans äger vi och kan köpa in dyrare reservdelar eller reservdelar med mycket lång leveranstid. Vi är inte den enda regionen som haft problem med just dessa tåg dessvärre.  

Vi undersöker och utvärderar flera olika sätt och möjligheter att förbättra situationen: 

– Vi utreder möjligheterna att hyra tågfordon. Kollektivtrafiknämnden gav trafikdirektören i uppgift att anskaffa reservtåg vid nämndens möte 14 juni 2022.

– Vi jobbar med rutinerna på verkstaden och utvecklar reservdelslager. 

– Vi utreder förutsättningarna att byta ut befintliga tåg mot nya. 

– Vi samarbetar med andra regioner som har samma sorts tåg som oss för att hitta lösningar. 

Hur vet jag om mitt tåg är inställt eller inte?

Du hittar information om din avgång i reseplaneraren i appen och på vår webbplats. Klicka på avgången för att läsa mer om vad som gäller på just din tur. Om turen är inställd blir den även överstruken 4-6 timmar innan avgång.

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vår störningsinformation, så att du som kund lätt och enkelt ska veta vad som gäller.

När tågen tas ur trafik, varför blir vissa avgångar inställda medan andra tågavgångar går? Det tåget som jag reser med blir alltid ersatt med buss.

Våra tåg är inplanerade i omlopp, det vill säga att när de väl kommit till slutstationen har de en ny avgång att trafikera från den stationen och sedan en ny avgång från nästa slutstation och så vidare. När ett tåg måste tas ur trafik så påverkas i ett första läge just de avgångar och omlopp som tåget är planerat att köra. Om tåget är ur trafik lite längre, eller med lite längre framförhållning, kan vi planera om och flytta tåg till andra omlopp. Då försöker vi få till så att de omlopp som går täcker så många avgångar som möjligt, med fokus på avgångar som många reser. 

I detta omloppspussel – där hela dagens avgångar hänger ihop – blir tyvärr vissa avgångar oftare inställda än andra. 

Varför stannar ersättningsbussarna på stationerna ibland och på busshållplatser ibland?

Det är svårt att ersätta en tågresa längs med Fryksdalsbanan rakt av, eftersom restiden blir så mycket längre. Ett sätt för att minska ned restiden, och samtidigt stanna vid alla tidtabellens orter, är att låta ersättningsbussen stanna vid 45:an istället för vid alla tågstationer. Denna lösning har vi testat i den specialtidtabell under hösten, vintern och våren för tåglinje 74. För vissa resenärer är detta en jättebra lösning medan andra hellre hade haft en längre restid och rest från stationen. Vi prövar oss fram här för att hitta bra lösningar som passar så många resenärer som möjligt. 

En annan lösning som vi också testat på vissa avgångar är att komplettera ersättningsbussen som stannar vid samtliga stationer med en snabbuss, som endast stannar vid de större orterna. Den lösningen innebär att den stora merparten av er resenärer, som reser till och från de större orterna, får en snabbare resa, medan ni som reser till och från stationerna däremellan fortsatt stannar vid alla stationer. 

Är det de spåren på Fryksdalsbanan som har sönder tågen?

Delar av Fryksdalsbanan är fortfarande en skarvspårsbana, vilket påverkar fordonen mer än om rälsen varit helsvetsad. Men det är många faktorer som spelar in, så det är svårt att säga. 


Skriv ut sida