Tågresorna i Värmland ökar

Publicerad

Värmlandstrafikståg åker på räls vid sjö.

Tågresandet i Värmland ökar.
Och allra mest ökar det längs Värmlandsbanan som redovisar en ökning med 8 procent jämfört med samma tid förra året.
Totalt ökade resandet i Värmland med 11 000 årsresor vilket motsvarar en ökning med 1,3 procent.
-Glädjande siffror som visar att vår tågtrafik stabiliserats efter en besvärlig höst och vinter, säger Per Sidetun, trafikchef tåg på Värmlandstrafik.

Mätningarna av resandet, som genomförs veckovis vår och höst, visar att det under våren genomfördes 900 938 årsresor med Värmlandstrafik mot 889 469 under samma tid ifjol.

Ökningen har skett på Värmlandsbanan (sträckan Kristinehamn – Charlottenberg) där ökningen under våren 2018 var 8,1 procent jämfört med samma tid ifjol. Totalt har Värmlandsbanan haft drygt 48 000 fler årsresor.
Under 2018 uppmättes sammanlagt 648 730 årsresor med den branschstandardiserade mätmetod som genomförs två gånger årligen.

-Det är glädjande siffror, menar Per Sidetun.

På Fryksdalsbanan (sträckan Kil-Torsby) noteras istället en minskning med 12,8 procent motsvarande runt 37 000 årsresor.

-Där måste vi ge en stor eloge till våra tålmodiga pendlare som tillsammans med oss genomlevt en jobbig höst och vinter med inställda tåg, motorbränder och en rad andra problem som påverkat tidtabellen och tillförlitligheten. Vi ser dock att i takt med att trafiken där nu allt mer stabiliserats så kommer resenärerna tillbaka, menar Sidetun.

Drygt en kvarts miljon årsresor räknades in på Fryksdalsbanan mot 289 000 under våren 2017.

-Vi hoppas och tror att en större stabilitet i trafiken tillsammans med en förbättrad tidtabell för pendlarna förhoppningsvis ger oss andra siffror redan i höst, menar Sidetun.

Ett närmare samarbete med pendlarna, bland annat i form av KommunDialoger och Resforum, när det gäller 2018 års tidtabell har gett förbättringar som kunnat genomföras i tidtabellen från och med april i år.

Förbättrade rutiner i service- och reparationsarbetet har också gett ökad tillgänglighet på fordonen.

På Fryksdalsbanan noterades 97,5 procents punktlighet på samtliga avgångar under mars månad. För all trafik i länet var den siffran 93,3 procent.