Tågproblemen mot en lösning

Publicerad

Värmlandstrafikståg vid perrong.

En av de viktigaste hörnpelarna i vår verksamhet är att erbjuda våra resenärer en trygg och säker resa. Det inkluderar alla våra fordon och det tummar vi aldrig på.

Våra ansträngningar för att genomföra förebyggande underhåll för att minimera den brandrisk som upptäckts på våra, och andra Itinotåg runt om i landet, har inneburit att vi tvingats skjuta annat underhåll framåt, vilket medfört att vi istället fått andra stoppande fel på våra fordon, dock ej säkerhetsklassade.

Personalen på den verkstad som underhåller våra tåg har genomfört den övertid som tillåts och har nu meddelat oss en förhoppning om att vi är ett steg närmare en mer tillförlitlig fordonsförsörjning.

I dagsläget har vi tre av fem fordon i trafik, och från i morgon (onsdag) ytterligare ett fjärde. Det femte fordonet, som tidigare haft en brand i motorutrymmet, har väntat på reservdelar som nu äntligen kommit till vår verkstad. Dessa skall så snart övriga fordon är i trafik, monteras och därefter kommer inspektion och omfattande testkörning att genomföras innan fordonet får tas ut i trafik.

Återigen handlar det om att nå optimal säkerhet innan vi åter släpper ut detta fordon i vår trafik.

Vi har haft en period med ett ansträngt läge, men ser en försiktig ljusning och kan bara beklaga och samtidigt uppskatta våra resenärers tålamod med förhoppning om en snar förbättring av trafiken på Fryksdalsbanan.

Innan vi är framme vid normalläge har Trafikverket en del inplanerade banarbeten som ska genomföras. Närmast mellan den 2 och 6 juni. Vår trafik kommer att påverkas av detta och flera tåg kommer att behöva ersättas med buss, se vår hemsida för ytterligare information om detta.

Vi vill återigen tacka er, våra resenärer, för visat tålamod och försäkra er att vi gör allt vi kan för att ha en stabil och säker trafik igång så fort det bara är möjligt.