Investeringar i Värmland i nationell plan

Publicerad

Reinvesteringar och underhåll för ökad kapacitet på Värmlandsbanan finns med i planen när Trafikverket idag presenterade sitt förslag på Nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029.

Totalt handlar det om investeringar över en miljard kronor.

Värmlandsbanan lider av en av de största kapacitetsbristerna i Sveriges järnvägsnät i dag och satsningar är välbehövliga. En tillförlitlig tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm, med Värmland som stark mellanmarknad är viktig.

Stråket är en viktig sträcka för näringslivet i Värmland, både vad gäller pendling, affärsresor och godstransporter.

Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla stråket Oslo-Stockholm. Att detta gett resultat i planen är glädjande. Men tillförlitligheten måste garanteras i närtid. Samtidigt som vi sätter visioner för framtidens järnväg behöver vi fokusera på insatser för dagens järnväg. Våra företag har inte råd att vänta och vi vill se stora insatser redan idag.

– Mindre insatser på delar av banan är bra, för det trimmar systemet och får bort flaskhalsar. Men att bara ha möjlighet att jobba så, och så att säga dutta investeringarna, gör att man riskerar att tappa helheten, säger Ingela Larsson, ansvarig för infrastrukturfrågor på Handelskammaren Värmland.

Satsningarna ser ut så  här;

Byte av spår Kil–Laxå, 750 miljoner

Ombyggnad av Karlstad C (resecentrum), mötesspår i Välsviken, 500 miljoner

Mötesspår Väse, dubbelspår över Pråmkanalen, Karlstad, 300 miljoner

Spårbyte Sunne–Torsby, 250 miljoner

Spårbyte Kil–Rottneros, 250 miljoner

Ställverksbyte Kil, 190 miljoner

Andra värmländska objekt som togs upp i nationell plan är investeringar på E45 (Säffle-Valnäs).

Nu ska Trafikverkets förslag ut på remiss och först i vår fastställer regeringen planen.