Tågfakta

Korrektur, ny tågtidtabell

Den nya tågtidtabell som ska börja gälla den 14 december. Observera att detta är ett första korrektur och att tiderna kan komma att förändras kommande veckor. Den slutgiltiga tidtabellen publiceras på www.varmlandstrafik.se i mitten av november 2014. Första korrektur tågtidtabell 14 dec 2015 tom 12 juni 2015

Statistik över hur tågen passat tiden

2014

Ombord, maj 2014
Ombord, februari 2014
Ombord, januari 2014

2013

Ombord, december 2013 (även statistik för hela 2013)
Ombord, november 2013
Ombord, oktober 2013

Tågplaneringen

Vilken roll har Värmlandstrafik? Kan vi bestämma själva när vi ska få köra våra tåg på järnvägarna?
Vem gör vad? Hur går tågplaneringen till? Varför blir det störningar?

Stationsfrågan

Frågor och svar om stationsfrågan
Statistik över antalet tågresor, vecka 11, 2012
Värmlandstrafiks stationsutredning, hösten 2012
Bana väg för framtiden 2.0 – Vår handlingsplan för trafikutveckling på bana och väg 2016-2025.


Skriv ut sida