Tågen på Fryksdalsbanan åter i full drift

Publicerad

Värmlandstrafikståg vid perrong.

Under en längre tid har fordonsläget varit extremt besvärligt när det gällt Värmlandstrafiks tåg på i första hand Fryksdalsbanan. Nu har läget dock långsamt ljusnat

Under tisdagen räknar vi med att kunna köra alla våra fem Itino-tåg och därmed ha totalt tolv av våra totalt 13 tåg i full trafik, något vi inte haft sedan i november.

Vi har förståelse för att vi hårt prövat tålamod och förtroende hos våra regelbundna pendlare på i första hand Fryksdalsbanan, där läget varit besvärligast.
Vi vill givetvis kunna leverera den utlovade trafiken på ett mot våra resenärer trovärdigt sätt, något som inte varit möjligt under en tid.

Den utlovade stabilare trafiken med fyra fordon i omlopp, har ej kunnat levereras under januari då vi haft upp till fyra fordon (av fem) ur drift samtidigt beroende på underhåll och mekaniska problem.

Nu har dock läget ljusnat en aning.

Vi hoppas att under tisdagsmorgonen återigen ha alla våra fem Itino-tåg i drift, något vi inte kunnat ha sedan i november. Under måndagen provkördes vårt tåg 1416 som reparerats efter en brand och under tisdagen hoppas vi åter kunna ha fordonet tillbaka i trafik.

För att stabilisera vår trafik har vi under januari kallat vår operatör till möte för att klargöra en rad frågetecken vad gäller såväl trafiken som ersättningstrafiken på i första hand Fryksdalsbanan. Vi har även kallat ansvariga för verkstad och underhåll till ett möte för att utreda hur stilleståndstiden på verkstad ska kunna kortas för våra fordon.

Syftet med dessa åtgärder är naturligtvis att hitta en stabil lösning på en trafik som under en tid inte hållit en tillräckligt stabil nivå, och att på sikt återfå våra resenärers förtroende.

Under tisdagen kommer vi nu att kunna köra tolv av våra tretton fordon i trafik. Bara ett fordon, ett Reginatåg (9082), står för närvarande på vår verkstad för att få en ny antenn till säkerhetssystemet.
Sju av de åtta Regina-tågen går därmed i full trafik.