Tågbrist påverkar trafiken

Publicerad

Värmlandstrafikståg vid perrong.

Trafiken på Fryksdalsbanan kommer under veckan att påverkas kraftigt när ett antal turer måste ställas in på grund av fordonsskador på två ordinarie tåg.
Totalt kommer tre tåg att vara ur trafik under torsdagen på grund av skador och underhåll.

Ett större motorfel tar ett av tågen ur drift under flera veckor då motorn måste bytas. Bränslepumpsfel på ytterligare en maskin gör att två tåg samtidigt står på verkstad i Kristinehamn. Ett tredje Itinotåg finns sedan tidigare i Västerås på en större renovering.

Reparationer och underhåll får stor påverkan på trafiken under torsdagen då bara två ordinarie tåg kommer att kunna köras i reguljär trafik på Fryksdalsbanan.

Uppgifter från leverantör och tågverkstad ser dock positivt på situationen längre fram i veckan. Under fredagen bör läget ha förbättrats något då målsättningen är att ha fyra av de fem tågen i drift, detta under förutsättning att reservdelar kan monteras som planerat under torsdagen.

Håll koll på vår störningsinformation här på webbsidan om vilka turer som påverkas.