Summering av skolstarten: ”Fortsätt undvika rusningtrafik”

Publicerad

Två bussar från Värmlandstrafik och Karlstadsbuss framför järnvägsstationen i Karlstad

Efter två veckor med skolorna igång kan konstateras att situationen har varit överlag bra. Det har stundtals varit många resande i fordonen under morgon och eftermiddag, och där finns fortsatta utmaningar.
– Största svårigheten vi haft under dessa veckor är att finna en struktur i resandet, men just nu ändrar sig resandet från dag till dag och mellan avgångar. Det har varit svårt hitta en röd tråd. Vi har försökt att parera det med dagliga avstämningar och att vara flexibla med både de ersättningsbussar och de kundvärdar vi har att ta till, säger Markus Bergman, trafikchef buss Region Värmland Kollektivtrafik.

 

Se reportaget om Lisa – en av våra kundvärdar

 

Totalt har Värmlandstrafik och Karlstadsbuss runt 235 bussar i drift som dagligen kör över 2 500 turer runtom i länet.
– Det stora flertalet av dessa turer går helt trängsel- och problemfritt, det är under peaktid morgon och eftermiddag som många vill åka och där vi har våra utmaningar, säger Bergman.

För att minimera trängseln så långt det är möjligt har både Värmlandstrafik och Karlstadsbuss alla tillgängliga bussar i trafik. Dessutom körs tillfälligt ett antal extrabussar.

– Vi försöker med kort varsel dirigera dessa extrabussar dit vi ser ett stort resande och där behovet är störst för stunden, säger Bergman

Dagliga avstämningar tillsammans med entreprenörerna Nobina (länstrafiken) och Keolis (stadstrafiken) gör också att beredskap finns för att snabbt förstärka upp trafik där det behövs. Kundvärdar på platser med många påstigande har också bidragit till mindre trängsel.

De åtgärder som fortsatt pågår för att undvika smittspridning i trafiken är:

  • Avstängda platser närmast föraren.
  • Undvik så långt det är möjligt att köra fullsatta bussar. Sätter in förstärkning om det behövs där vi har resurser.
  • Öppna och vädrar samtliga fordon vid sista hållplats (ändhållplats).
  • Genomför en extra städning invändigt dagligen utöver den som sker nattetid.
  • Förarplatsen städas extra.

Även om skolstarten nu är avklarad och Karlstads universitet är igång med verksamheten, finns svårigheter som väntar längre fram i höst.
– Vi ser en utmaning i ett ökat resande under oktober när vädret blir sämre, säger Markus Bergman. Tillsammans med våra entreprenörer jobbar vi för att ha en beredskap för detta, men vi behöver fortsatt ha hjälp från våra resenärer att i möjligaste mån försöka undvika rusningstrafik på morgon och eftermiddag.

I tätortstrafiken i Karlstad kör Karlstadsbuss sedan två veckor tillbaka vintertidtabell, vilket innebär att samtliga tillgängliga bussar är ute i trafik.

– Det har inneburit att trängselsituationen, generellt sett, är god och att det finns gott om utrymme ombord. I samband med att vissa grund- och gymnasieskolor börjar och slutar finns det dock en del avgångar som blir fullsatta. Förarna gör ett bra jobb under svåra omständigheter i att begränsa antalet passagerare ombord, säger Mathias Lindgren, trafikchef tätort i Region Värmland Kollektivtrafik.

Både Värmlandstrafik och Karlstadsbuss vädjar om fortsatt ansvarstagande och ett egenansvar bland de som reser i trafiken, speciellt under rusningstid morgon och eftermiddag, och att, om möjligt, undvika att resa om det blir trångt i fordonen.

– Vi uppmanar alla elever att ta sitt ansvar och inte gå ombord på bussen om den ser fullsatt ut. Vi har många avgångar förbi skolorna så eleverna behöver inte vänta länge på nästa buss. Har man möjlighet att gå eller cykla till sin skola ser vi gärna att man gör det för att bereda plats för de som inte har något annat alternativ än att ta bussen, säger Mathias Lindgren.

Under veckan som gått har även universitetet startat sina utbildningar, vilket också inneburit ett ökat tryck på de linjer som passerar den hållplatsen.

– Universitetet har valt att ha mycket av sin undervisning på distans vilket förhoppningsvis kommer att underlätta vårt uppdrag, men vi uppmanar även studenterna att se över sina resmöjligheter och resa utanför rusningstid om möjligt, säger Lindgren.

Från både Värmlandstrafik och Karlstadsbuss vill ansvariga skicka ett tack till förarnas insatser och till de resenärer som fortsatt håller avstånd och tar ett stort egenansvar i en jobbig situation.

Även när det gäller tågtrafiken har det varit en utmaning att undvika trängsel på de olika avgångarna i samband med skolstarten.
– Det har varit upp till 70-procentig beläggning på en del avgångar, men det positiva är att resenärerna nu börjat hitta till och använda våra förstärkningsbussar, säger Per Sidetun, trafikchef tåg i Region Värmland Kollektivtrafik.

Dagligen körs två förstärkningsbussar mellan Sunne och Karlstad, sex turer, varav fyra på morgonen, mellan Kil och Karlstad och dessutom en morgonbuss dagligen mellan Arvika och Karlstad. Totalt nio turer med förstärkningsbussar.

– Det gör att vi undviker ytterligare trängsel på tågen, men vi vädjar även här fortsatt till resenärernas egenansvar, säger Sidetun. Med alla dörrar öppna på fordonen för av- och påstigning är det omöjligt för våra tågvärdar att stoppa påstigande även om det är trångt och här vädjar vi till de resandes omdöme att om möjligt istället ta förstärkningsbussen om man vill undvika trängsel på tåget.