Strömbron i Säffle renoveras

Publicerad

Strömbron i Säffle från förr.

Broarbeten ska utföras Strömbron i Säffle, från och med torsdag 9/8 kl 08.00 och till och med den 31 oktober.
Bron kommer under perioden att vara enkelriktad.
Trafiken kommer att gå över bron från öst till väst, det vill säga in mot Resecentrum, men inte åt andra hållet.

Följande hållplatser kommer att vara avstängda i riktning från Resecentrum:

Götavägen
Vallgatan
Karlstadvägen
ICA
Stadshuset

Linje 800 körs inte genom Säffle under helgerna under denna period utan trafikerar E45 som den gör måndag-fredag.

På Strömbron kommer brons tätskikt att bytas vilket innebär att hela bron kommer att friläggas ner till konstruktionsbetongen där ett nytt tätskikt läggs och bron återställs därefter så utformningen kommer att bli likadan som den är idag.
Arbetet görs för att förhindra att vatten och salt tränger ner i konstruktionsbetongen där det annars skadar betong och armering vilket skulle minska brons bärighet.

Bron är byggd i mitten av 1950-talet och brons tätskikt har aldrig tidigare bytts.