Start för nya Servicelinjen

Publicerad

På onsdag startar Servicelinjen, sjuktransporter från Karlstad via Örebro till Uppsala, i Region Värmlands egen regi.
Och verksamhetschefen på ambulanssjukvården, Christer Lagerberg är mycket nöjd med de två nya fordonen som ska ersätta Jumbolansen.
– Jag vågar utlova en patientupplevelse i världsklass, slog Lagerberg fast när fordonen pressvisades och verksamheten smyginvigdes.

De fabriksnya Servicelinjebussarna – de är två stycken – har byggts samman i en Scaniafabrik i Spanien och kommer från och med onsdag att ersätta det som tidigare hette Jumbolansen. Fordonen kommer att byta namn till Servicelinjen.

– Ett nytt kapitel i Region Värmlands historia skrivs där vården och kollektivtrafiken samarbetar kring ett hållbart transportmedel, menade Jesper Johansson (MP) ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

–Tillsammans blir vi ännu bättre, fyllde ordföranden i Hälso- och Sjukvårdsnämnden, Marianne Utterdahl (SIV), i. Vi utvecklar och utvecklas tillsammans för patienternas bästa.

Klart för start av Servicelinjen. Marianne Utterdahl (SIV) ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden, Christer Lagerberg, verksamhetschef ambulanssjukvården, Jesper Johansson (MP) ordförande i Kollektivtrafiknämnden och Markus Bergman, trafikchef regionbuss Region Värmland.

Även om fordonen är nya och nyheterna många finns det annat som är sig likt för patienterna som kommer att resa med Servicelinjen.
– Tidtabellen är som idag och bokningen sker på samma sätt som idag via vår bokningscentral för sittande resenärer medan SOS Alarm tar hand om bokningen av patienter med vårdbehov ombord där både sjuksköterska och undersköterska finns med, säger Markus Bergman, trafikchef regionbuss i Region Värmland.

Bussarna ska i ett samarbete med Region Örebro län köra sjuktransporter på rutten Karlstad – Örebro – Uppsala. Fordonen har utrustats och upphandlats i ett samarbete med ambulanssjukvården som också bemannar fordonen med sjukvårdspersonal.

Morgan Olsson har haft samordningsansvar för införande av vårdfunktion i bussen och Ingela Eriksson har varit funktionsansvarig för vården ombord

Det finns plats för 18 sittande i främre delen av bussen och den bakre delen är vårdutrymme med plats för liggande transport samt sittande i rullstolar.
I bussen finns även tillgänglighetsanpassad toalett och kök. Fordonet är också utrustat med ett speciellt luftfilter, ett covidfilter, som förser passagerarna med frisk luft utifrån i stället för den cirkulerande luft som ofta finns i bussar.
Det finns även tre arbetsplatser för vårdpersonal. På resorna till Örebro bemannas fordonen med undersköterska och vid de längre resorna till Uppsala med sjuksköterska.

Fordonet är utrustat med ett speciellt luftfilter, ett covidfilter, som förser passagerarna med frisk luft utifrån i stället för den cirkulerande luft som ofta finns i bussar.

Under bussen finns utrymmen anpassade för att kunna transportera till exempel labbprover i ett speciellt kylutrymme.

Två nya förare har anställts. Joakim Pettersson, fordonsansvarig ambulanssjukvården och Morgan Olsson har haft samordningsansvar för införande av vårdfunktion i bussen och Ingela Eriksson har varit funktionsansvarig för vården ombord.