Social hållbarhet

Alla människor har rätt till att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Detta innefattar bland annat utbildning, vård och möjligheten att kunna äta sig mätt.
Samhället ska vara demokratiskt, jämlikt och jämställt. Ett sammanfattande ord för detta är social hållbarhet.

Det är viktigt att människan är i fokus när man arbetar med social hållbarhet. För om vi inte har en befolkning som mår bra kommer de andra hållbarhetsaspekterna vara väldigt svåra att arbeta med.

Värmlandstrafik vill vara en attraktiv arbetsgivare så att medarbetarna ska trivas, till exempel ska ingen behöva arbeta när man är sjuk. Här är vi anslutna till kollektivavtal och har nära samarbete med facklig organisation. Vi genomför även årliga medarbetarundersökningar.

Vi tycker också att kompetensutveckling är viktigt, både för att utveckla organisationen och individen.Värmlandstrafik arbetar för att förbättra jämställdheten och mångfalden på företaget.

När det gäller våra kunder är tillgänglighet för alla något vi på Värmlandstrafik jobbar med varje dag. Vi vill att alla ska ha möjligheten att resa tryggt med oss och bli bemött på jämlikt sätt.