Trafikläget allt bättre

Publicerad

Uppdatering eftermiddag:

Trafikläget är betydligt ljusare.

Busstrafiken har kortare förseningar, cirka 10-12 minuter på de längre sträckorna men går i övrigt efter tidtabell.

Skoltrafiken har under eftermiddagen gått planenligt frånsett Grums som ställt in hela dygnet.

Tågtrafiken har i stort sett gått helt utan störningar. Positiva rapporter har också kommit om de ersättningsbussar som ersätter inställd tågtrafiken på Fryksdalsbanan. Frågetecken har funnits om de bussar som går till de mindre ”mellanstationerna” kan nå de mindre hållplatserna, men under eftermiddagen har bussarna kunnat köra in till hållplatserna.

När det gäller servicetrafiken, sjuk- och färdtjänstresor har alla kunnat genomföras, dock med en del förseningar på grund av väglaget.

Om vädret inte blir avsevärt sämre under kvällen och natten räknar vi med att vår trafik går enligt tidtabell under onsdagsmorgonen.