2022 kan fler resa med skolbussarna i Fagerås

Publicerad

Buss som kör på landsbygdsväg.

Nästa år lanseras den nya tjänsten Värmlandstrafiks mixtrafik i Fagerås, vilket är en tjänst som gör det möjligt för allmänheten att boka och resa med skolbussarna. Vi på Värmlandstrafik har länge fått önskemål om en mer utökad kollektivtrafik på landsbygden och äntligen blir det möjligt.

Mixtrafik skulle egentligen lanseras i december 2021, men kommer nu istället att lanseras 2022. detta på grund av det oklara läget kring pandemin. Det är viktigt för oss att den här satsningen får en positiv start och en bra testperiod.

– Vi behöver pröva alla sätt för att få till en bättre service på landsbygden, och här har vi en outnyttjad resurs. Roligt att kunna starta med pilotförsöken i Fagerås, som är en bygd med ett starkt engagemang i kollektivtrafikfrågor, säger Jesper Johansson (MP) som är kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Värmland.

Fler får nytta av bussarna

Genom att öppna upp skolbussturerna för allmänheten kommer fler att ha nytta av den buss som ändå passerar på vägen till och från skolan. Platsen på bussen bokas under testperioden kostnadsfritt via en webbplats med hjälp av bank-id, där den som bokar kan välja mellan en rad olika stopp längs med vägen. Antalet platser på bussen och turens rutt kommer att skifta något från dag till dag, eftersom det är de skolskjutsberättigade elevernas behov som ligger i grunden.

– Detta är ett sätt att skapa nya resmöjligheter i områden där det inte går någon ordinarie kollektivtrafik och vi ser fram emot att se och lära oss av hur tjänsten kommer att användas, säger Sebastian Tay Hannebo som projektleder satsningen.

Testar framtidens kollektivtrafik

Just nu sker flera pilotprojekt på Region Värmland, inom varumärkena Värmlandstrafik och Karlstadsbuss, med syfte att utveckla och förbättra kollektivtrafiken i Värmland. Konceptet Mixtrafik är utvecklat inom interregprojektet Stronger Combined, som testar nya kombinerade sätt att resa.

– För att öka det hållbara resandet behövs smarta och flexibla lösningar för hela resan. Just nu testar vi flera olika vägar för detta. En väg är att använda de fordon och turer som vi redan har på ett annorlunda sätt, berättar Sebastian Tay Hannebo.

Fagerås skola ligger i nära anslutning till Fagerås tågstation och flera av regionbussarnas hållplatser. Förhoppningen är att Mixtrafik ska kunna bidra till att den sista biten, mellan exempelvis hem, jobb och skola, blir lättare att resa med kollektivtrafik.

Läs mer

Läs mer om Mixtrafik och om hur du använder tjänsten här!

Kontakt

Sebastian Tay Hannebo, Projekt- och utvecklingsledare, Region Värmland Kollektivtrafik, 072-468 4186, sebastian.tayhannebo@regionvarmland.se.

Om Mixtrafik och Stronger Combined

Konceptet Mixtrafik är utvecklat inom interregprojektet Stronger Combined, som drivs av Region Värmland och har utvecklats tillsammans med Fagerås Byalag, Kils kommun och Grums kommun. Testet för Mixtrafik startar i Fagerås den 1 december, i områden där skolbussarna trafikerar och även i viss mån i centrala Kil. Ytterligare ett pilottest kommer att påbörjas på två utvalda skoltrafiklinjer i Grums kommun med start under 2022.
I augusti lanserades även en cykelutlåningstjänst vid Karlstads och Arvikas tågstationer inom interregprojektet Stronger Combined, med syfte att göra det lättare att resa hållbart hela vägen fram.