Skolstart och skoltrafik 2018-2019

Publicerad

Skolungdomar på buss.

Nu drar höstterminen igång på de värmländska skolorna. Vi önskar alla barn och ungdomar välkomna tillbaka till våra bussar och tåg. Här har vi samlat information inför terminsstart:

För dig som går på gymnasiet
Nu upphör den tidigare möjligheten att kunna åka på enbart giltighetsbeviset de första veckorna på terminen. Hemkommunerna som ansvarar för gymnasieelevernas skolkort, har istället sett till att eleverna fått sina kort innan skolstarten.
Hör av dig till din hemkommun om du inte hört något om skolkort ännu. Fram till och med 24 augusti går det fint att använda ditt Sommarlovskort. I annat fall får du bekosta din resa själv tills dess att du skaffat ett skolkort.
Gymnasieladdningarna gäller i hela länet 15 augusti – 21 december 2018 och 7 januari – 14 juni 2019. Dygnet runt alla dagar i veckan. Kortet kombineras med ett giltighetsbevis (och vid resa med SJ-tåg även kvitto på innehåll med överensstämmande kortnummer).

För dig som går på grundskolan
När det gäller grundskoleeleverna får de även i år åka till och från skolan utan färdbevis under tiden 15 – 31 augusti, tills handläggarna hunnit dela ut skolkorten.
Grundskoleladdningen gäller för ett färgområde 15 augusti – 21 december 2018 och 7 januari

Vill du veta mer?
All information som du som elev eller förälder behöver känna till finns samlad här på vår webb under fliken Skola.