Praktikpass för gymnasieelever

Elev som har beviljats gymnasieladdning, kan använda den även för praktikresor. För övriga elever kan skolan istället beställa praktikpass för resor mellan bostad och praktikplats senast en vecka innan praktikperiodens början, via formuläret nedan. Praktikpass gäller dygnet runt och även på helger på alla bussar och tåg inom Värmland.

Beställning av praktikpass, gymnasiet, elever som saknar skolkort

Beställning av praktikpass, gymnasiet, elever som saknar skolkort
  • Elevens namnRessträckaGiltighetstidPraktikpassnrUträkning pris 
    Lägg till en ny rad
    Klicka på plus-symbolen för att lägga till rad och minus-symbolen för att radera raden. Praktikpassnummer, uträkning pris och summa fylls i av Värmlandstrafik.