Gymnasiekortshandläggare

Nya rutiner inför höstterminen 2018

Från och med höstterminen försvinner handboken med rekommendationer för gymnasieelevernas dagliga resor och ansökningsblanketten från vår webbplats. Det blir även nya rutiner för resorna kring skolstarten och tillgången på giltighetsbevis.

Formulär för beställning och redovisning av gymnasieladdning och praktikpass finns även i fortsättningen på den här sidan. Likaså information om de olika skolkortens giltighet samt den folder som delas ut till eleverna i samband med utlämning av skolkorten.

Regelverk kring gymnasieelevernas resor finns beskrivet i Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120) i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395). Även i Skolskjutshandboken, utgiven av SKL, finns motsvarande information som vi tidigare sammanställt i handboken.

Vid terminsstarten

Giltighetsbeviset gäller inte längre som färdbevis de två första veckorna på terminen. Istället är målsättningen att så många elever som möjligt ska ha sitt gymnasiekort innan skolstart. Hemkommunerna erbjuder eleverna att hämta sina kort med gymnasieladdning innan höstterminen drar igång.  Alternativt skickar hemkommunen istället korten per post till eleverna.

Värmlandstrafik ersätter inte utlägg då eleven själv bekostat sina resor till och från skolan innan hen fått sitt skolkort.

Giltighetsbevis hos handläggarna

Det följer alltid med ett giltighetsbevis till gymnasieladdningen när eleven hämtar sitt kort. Nya  giltighetsbevis finns sedan att hämta ut hos handläggare på kommunen eller skolan. Det finns inte giltighetsbevis att hämta ut på Värmlandstrafiks försäljningsställen.