Praktikpass för skolelever – så funkar det

Direkt till formuläret

Praktikpassen är desamma för både grundskolan och gymnasiet och finns i olika varianter av giltighetstid, laddade på engångskort, som kan kombineras efter behov och de gäller för resor med buss och tåg* i hela Värmland. Praktikpassperioden startas hos bussförare eller tågvärd vid första restillfället.

* Gäller inte på SJs eller Tågabs tåg.

Beställning

Praktikpassen finns för en dag, en vecka, 30 dagar och 60 dagar. Kryssa i formuläret antal kort i önskad ruta. Dessa kort kan med fördel beställas hem att ha i lager under läsårets gång. Perioden finns lagrad på kortet ett år efter att de utfärdats.

Ska elev åka längre period, till exempel del av termin eller en hel termin, behöver vi veta elevens namn, mellan vilka datum perioden ska gälla samt hur många dagar per vecka som eleven ska resa.

Alla beställningar görs via formuläret på vår webbplats, senast en vecka innan praktikperiodens början.

Ersättning borttappat eller trasigt kort

Anmälan av borttappade eller trasiga kort mejlas till praktikpass@varmlandstrafik.se

Fakturering

Vi fakturerar alla beställningar månadsvis.

Praktikpass som inte blivit utdelade och som inte aktiverats kan vid läsårets slut skickas tillbaka för kreditering. Påbörjade perioder återbetalas inte. Däremot kan de överlåtas till en annan elev under pågående period.


Skriv ut sida