Gymnasiekortshandläggare

Under rubriken Skola hittar du alla formulär för beställning och redovisning av gymnasieladdning och praktikpass. Här finns också den folder (i pdf-format) som delas ut till eleverna i samband med utlämning av skolkorten. Den innehåller information om de olika skolkortens giltighet.

Regelverk kring gymnasieelevernas resor finns beskrivet i Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120) i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395). Även i Skolskjutshandboken, utgiven av SKL, finns motsvarande information som vi tidigare sammanställt i handboken.

Vid terminsstarten

Hemkommunerna erbjuder eleverna att hämta sina kort med gymnasieladdning innan höstterminen drar igång.  Alternativt skickar hemkommunen istället korten per post till eleverna. Kommuner som tillhandahåller valet gymnasiekortet i app har ansökningsformulär om det på sina respektive webbplatser.

Värmlandstrafik ersätter inte utlägg då eleven själv bekostat sina resor till och från skolan innan hen fått sitt skolkort.

Giltighetsbevis hos handläggarna

Det följer alltid med ett giltighetsbevis till gymnasieladdningen när eleven hämtar sitt kort. Nya  giltighetsbevis finns sedan att hämta ut hos handläggare på kommunen eller skolan. Det finns inte giltighetsbevis att hämta ut på Värmlandstrafiks försäljningsställen.

Gymnasiekort i mobilen

Från och med höstterminen 2020 är det åtta kommuner som valt att erbjuda gymnasiekort i Värmlandstrafiks app; Eda, Forshaga, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Torsby och Årjäng. Har du frågor; hör av dig till Katrin Berggren på Region Värmland kollektivtrafik.
Tel 010-832 81 21, katrin.berggren@regionvarmland.se.

Kontaktpersoner gymnasieladdning på Värmlandskort och Resekort

Margareta Olsson och Sandra Persson på vårt kundcenter vid busstationen i Karlstad.
Tel 010-83 28 273, kortbestallning@varmlandstrafik.se

Rutiner beställning och redovisning

Hemkommunen beställer kort med gymnasieladdning via formulär för beställning på webbplatsen. Ett antal extra kort beställes för att ha i lager till elever som börjar senare eller som behöver ersättningskort.

Gymnasiekorten redovisas och faktureras två gånger per termin. Slutavstämning sker vid läsårets slut. Brev skickas ut till alla kommuner med aktuellt redovisningsdatum och rutiner.

 

 


Skriv ut sida