Spärrning av kort Karlstadsbuss

Spärrning av kort Karlstadbuss

För grundskola och gymnasiet
 •  


  Kort som ska spärras

  (kryssa i rätt ruta)
 •  


  Gymnasieladdning kort / app

  Byte från kort till app, kortperiod avslutas
  *Värmlandstrafik noterar det som "ny" elev i kortredovisningen.
 •  


  Reskassa som ska spärras med överföring till annat kort


Skriv ut sida