Skåre Taxi drar tillbaka sitt anbud på färdtjänst och sjukresor

Publicerad

Efter avslutad anbudstid visade det sig att Keolis Sverige AB och Skåre Taxi & Gods AB vann Värmlandstrafiks upphandling av servicetrafiken, dvs färdtjänst och sjukresor i Värmland. Keolis vann två av områdena och Skåre Taxi fyra.

Nu har Skåre Taxi begärt att få dra tillbaka sitt anbud av ekonomiska och praktiska skäl och Värmlandstrafik har beslutat bevilja det.

Det innebär i sin tur att Keolis vinner alla områden utom det södra, som går till Karlstad Taxitransporter AB. Samtidigt inträder en ny så kallad avtalsspärr, en tidsperiod när övriga anbudsgivare har möjlighet att överklaga tilldelningen.

600 miljoner kronor
Affären gäller servicetrafiken, dvs sjukresor och färdtjänst, i hela Värmlands län utom färdtjänsten i Karlstads kommun. Avtalen gäller i fem år med möjlighet till upp till två års förlängning och är totalt värda knappt 600 miljoner kronor. Cirka 100 specialfordon av låggolvstyp ska användas, anpassade för resenärer med särskilda behov.

Upphandlingen har gjorts med en kvalitetsmodell där pris och kvalitet vägts ihop. Kontrakten kan tecknas tidigast tio dagar efter tilldelningen och trafiken planeras starta 1 juli 2016.