Servicetrafiken stöttar ambulansen med coronatransporter

Publicerad

Förare och servicefordon utanför akutmottagning.

Servicetrafikfordon stöttar nu ambulansverksamheten i Värmland där patienter med luftvägssymtom kan ta sig till vården utan att smitta medresenärer.
— Vi vill så långt det är möjligt skydda de äldre och sköra samt förare från smitta. På detta sätt kan också ambulansen prioritera transporter med vårdbehov under resan, säger Anders Wahlén, servicetrafikchef i Region Värmland kollektivtrafik och Christer Lagerberg, tf chef ambulanssjukvården i Region Värmland.

Transporterna startade under veckan och kommer att pågå så länge behovet finns.

Sex fordon finns stationerade runtom i länet, tre i Karlstad, ett i Arvika, ett i Torsby och ett fordon i Kristinehamn. De ordinarie servicetrafikförarna har alla anmält sig frivilligt för vid behov köra Coronasmittade patienter till vården.

— Vi kan alla göra något för att hjälpa till i det här läget, säger Alan Omar som tillsammans med Karwan Hussein kör i Karlstadsområdet.

Syftet med servicetrafikfordon i ambulanssjukvården är att skapa säkra transporter av patienter med luftvägssymtom. Patienter som inte kan åka vanlig sjukresa på grund av smittorisk. Servicetrafiken separeras redan vid beställningen; med eller utan luftvägssymtom.

– Det innebär att ingen med luftvägssymtom bokas in tillsammans med andra resenärer i den ordinarie servicetrafiken via vår trafikcentral. De kunderna bokas in på de specialanpassade fordonen. Det skapar en tryggare miljö för alla, säger Anders Wahlén.

Alla förare som kör servicetrafikens fordon inom ambulanssjukvården har fått en särskild hygienutbildning. Utbildning innehåller både en teoretisk och praktisk genomgång av basala hygien- och klädregler samt städning av fordon. Alla förare har tillgång till skyddsutrustning enligt Smittskydd Värmlands och Ambulanssjukvårdens rutiner.

Fordonen är stationerade på ambulansstationer och kör endast patienter med luftvägssymtom. Fordonen är specialanpassade för dessa transporter, endast en patient och eventuell följeslagare finns i fordonen förutom föraren.
Patienten har placerats allra längst bak i fordonet för att skapa utrymme till förarna.  Fordonen städas noggrant före och efter varje resa i form av desinfektion på alla kontaktytor och i förarnas utrustning ingår plastförkläden, handskar och visir.

Bilden: Karwan Hussein och Alan Omar har själva valt att transportera misstänkt coronasmittade patienter för att avlasta ambulanssjukvården och för att inte friska patienter ska behöva resa tillsammans med smittade i servicetrafiken.
(FOTO: Öyvind Lundh)