Servicetrafiken kör ut matkassar

Publicerad

Servicetrafikchef Anders Wahlén.

Få dina matvaror hemkörda till dörren med färdtjänsten.
Den servicen erbjuder Region Värmland Kollektivtrafik alla med färdtjänsttillstånd.
– Det är ett erbjudande som ska ses som ett komplement till övriga insatser från frivilligorganisationer och näringsidkare. Huvudtanken är att minska smittorisken och säkra upp en basservice mot invånarna i hela länet, säger Anders Wahlén, servicetrafikchef på Region Värmland Kollektivtrafik.

Erbjudandet från servicetrafiken om hemleverans av varor från matbutik gäller för alla som har ett färdtjänsttillstånd. Priset kommer att motsvara halva priset jämfört med om kunden själv skulle rest till butik och hem.​

– Det är bra att vi inom våra trafikavtal kan tillhandahålla en god service samtidigt som vi bidrar till det viktiga smittskyddsarbetet i nuvarande svåra situation, säger Jesper Johansson (MP), ordförande i Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland.

Kunden beställer varorna hos handlaren (matvaror eller receptfria läkemedel). Kunden ser till att varorna är betalda. Varorna packas i butiken och därefter ringer kunden Samres eller Värmlandstrafik och bokar en hemtransport.

Föraren hämtar varorna i butiken, kör till kunden, ringer på ytterdörren men går inte in

Erbjudandet kan utnyttjas av alla som har ett färdtjänsttillstånd.
Runt 9 000 värmlänningar omfattas av detta erbjudande.

– Vi har ingen ambition att konkurrera med de verksamheter som redan gör detta och har därför valt att prissätta tjänsten mot kund, för att det inte ska uppfattas som att vi försöker konkurrera ut privata aktörer, säger Wahlén.

Tjänsten gäller för resor inom kommunen oavsett längd, men transporten behöver klaras under en timme för att bibehålla varorna kylda eller frysta.

Så här beställs tjänsten:

• Samres beställningscentral för boende inom Karlstad kommun 054- 21 77 00 senast 15.00 vardagen innan.
• Värmlandstrafiks beställningscentral för boende i övriga värmländska kommuner 0771-32 32 00, menyval 1, senast 15.00 vardagen innan.

Tjänsten startar den 11 maj och pågår till och med 31 augusti 2020. Därefter sker en utvärdering om eller hur en eventuell fortsättning ska genomföras.

 

FAKTA

Hemkörning – så går det till

• Kund beställer varorna hos handlaren (matvaror eller receptfria läkemedel).
• Kunden ser till att varorna är betalda. Varorna packas av handlaren.
• Kund ringer och bokar en hemtransport hos:
Samres beställningscentral för boende inom Karlstad kommun (tel. 054- 21 77 00) senast 15.00 vardagen innan.
Värmlandstrafiks beställningscentral för boende i övriga värmländska kommuner (tel. 0771-32 32 00, menyval 1) senast 15.00 vardagen innan.
• Hemleverans gäller endast vardagar, ej helg.
• Föraren hämtar varorna i butik och kör till kundens ytterdörr, ringer på, men går inte in med varorna på grund av smittorisk.
• Gäller för resor inom kommunen oavsett längd.
• Varorna kan bli samkörda med andra beställningar, men transporten behöver vara under 1 timme (”kylkedjan”).
• Gäller för alla med färdtjänst.
• Egenavgiften enligt färdtjänstpris, kunden betalar för enkelresa, jämfört tur och retur om kunden åkt själv till butik och handlat.
Karlstad: Färdtjänstpris. Betalas via reskassa eller faktureras kunden av Region Värmland.
Värmlands övriga kommuner: Egenavgift från 50 kr enligt färdtjänstpris. Faktureras kunden av Region Värmland. • Region Värmland fakturerar kommunerna enligt ordinarie rutiner för del av trafikkostnad.
• Vi kan starta igång tjänsten från 11 maj. • Tjänsten är tillfällig och pågår till och med 31 augusti 2020. Utvärdering om/hur fortsättning ska göras.