Servicetrafiken justerar samkörningsrutinerna inför hösten

Publicerad

Region Värmland Kollektivtrafik har tillsammans med Smittskydd Värmland enats om att justera samkörningsrutinerna inom servicetrafiken från och med 1 september 2021.

Justeringen innebär fortsatta smittskyddsåtgärder för trygga resor samt att servicetrafikens fordonen kommer att kunna köra fler kunder samtidigt för att säkerställa kapaciteten när trafiken till sjukvården väntas öka.

Denna justering är ett led i flera förändringar som kommer att ske inom Region Värmland i början av september. Läs mer om förändringarna inom hälso- och sjukvården här. 

För servicetrafiken gäller från och med 1 september 2021 följande:

– Vi utgår från det ordinarie maxtaket vad gäller antal kunder i våra fordon. I servicetrafikens specialfordon kan som mest 8 personer resa samtidigt. I personbil kan som mest 3 personer resa samtidigt. På våra servicelinjer, där vi kör med bussregistrerade fordon, gäller 17 personer (plats för 16 sittandes samt 1 rullstolar) och platserna förbokas alltid.

– Vi har ett separat luftvägsspår och de kunder som har hosta, snuva, halsont, feber eller andningsbesvär reser i särskilda fordon som saneras efter utförd resa.

– Vi bokar i första hand in dialyskunder på specialfordon och du reser endast med andra dialyskunder. Alla dialyskunder hämtas och lämnas vid stora entrén på CSK.

– Vi städar och rengör våra fordon noggrant och regelbundet och fortsättare att följa basala hygienrutiner, för att så långt det är möjligt skapa en smittfri miljö för förare och kunder. Våra förare har genomgått en hygienutbildning.

– Förare använder i första hand munskydd, i andra hand visir, när de hämtar och lämnar på inne på sjukhuset.

– För dig som kund är det frivilligt att använda munskydd i servicetrafiken och du behöver i sådana fall ta med dig detta själv.

– Föraren har möjlighet att följa med upp på avdelningen.

 

Här hittar du mer information om färdtjänst och sjukresor samt kontaktuppgifter till oss

Här hittar du mer information om vad som gäller inom kollektivtrafiken kopplat till corona.