Servicetrafiken erbjuder kunder munskydd

Publicerad

Munskydd erbjuds alla kunder i servicetrafiken

Nu erbjuder Region Värmland Kollektivtrafik munskydd för de kunder i servicetrafiken som önskar, som ett komplement till redan vidtagna åtgärder.
Erbjudandet gäller i servicetrafiken och vid resor med Jumbolans och servicelinjer.

– De åtgärder vi hittills erbjudit i vår trafik har fungerat väldigt bra. Vi erbjuder nu även munskydd till de som önskar och vi känner trygghet i att trafiken runt jul och fortsatt kommer leva upp till kundernas förväntningar, säger Anders Wahlén, chef servicetrafik i Region Värmland Kollektivtrafik.

Munskydden, för närvarande finns totalt 12 000 tillgängliga i de fordon som kör sjuk- och färdtjänstresor, är frivilliga att använda.
Från Folkhälsomyndigheten finns ännu inga krav på munskydd i denna typ av trafik, munskydden i servicetrafiken ska ses som ett extra komplement till övriga åtgärder för att minska risken för smittspridning i samband med sjuk- och färdtjänstresor.

Skydden finns i Värmlandstrafiks servicetrafik, färdtjänsten i Karlstad, Jumbolansen och samtliga servicelinjer.

– Tillsammans med våra tidigare vidtagna åtgärder är vi övertygade om att vi kan erbjuda våra kunder trygga och säkra resor till sina vårdbesök och övriga resor med vår trafik, säger Wahlén som också kunnat summera ett avsevärt minskat resande i samband med julen.

– Det pekar mot en 75-procentig minskning i julaftonstrafiken. Våra kunder följer myndigheternas råd om att begränsa resandet under julhelgerna.

Det uppsagda avtalet med Trendtaxi kommer inte heller att innebära några hinder för en smidig trafik under de kommande helgerna.

– De resor som skulle ha utförts av Trendtaxi lägger vi sedan en vecka över på våra andra upphandlade trafikföretag: Arvika-Eda Taxitransporter, Rudskoga Taxi och Karlstad Taxitransporter. Trafiken har fungerat väldigt bra och vi känner trygghet i att trafiken runt jul och fortsatt kommer leva upp till kundernas förväntningar, menar Anders Wahlén.

Sedan tidigare finns en rad åtgärder vidtagna för att minska risken för smittspridning.

# Nya utglesningsregler infördes måndag 7 december för taxiregistererade fordon i servicetrafiken.
I specialfordon, med åtta sittplatser, tillåts nu bara tre sittande (3+0) eller två sittande och en rullstol (2+1). Undantaget är dialysen där det fortsatt handlar om en resande förutom föraren i fordonen.
För personbil gäller en sittande. Är resenären och ledsagaren från samma hushåll, kan båda köras i samma personbil.

# Sedan tidigare finns också ett speciellt smittskyddsspår där kunder som vill genomföra en bokning får frågor om eventuella symtom. Har kunden hosta, snuva, halsont, feber, andningsbesvär eller något av symtomen utförs trafiken med ett specifikt covidfordon.
Detta gäller inom servicetrafiken, servicelinjer och Jumbolans.

# Förarna använder skyddsvisir och munskydd vid närkontakt med kunder i samband med exempelvis bältning, ledsagning och hjälp vid ombord-/avstigning.

# Vid transporter till äldreboenden/kommunal sjukvård där kunden blivit testad för Covid-19, men ej fått provsvar än, blir kunden inte inbokad i vanlig servicetrafik, utan hänvisas till ambulansverksamheten.