Servicetrafiken återgår till ordinarie samkörningsrutiner

Publicerad

Region Värmland Kollektivtrafik har i samråd med Smittskydd Värmland beslutat om att återgå till ordinarie samkörningsrutiner inom servicetrafiken från och med 1 april 2022.

Det ska vara tryggt att resa med oss och återgången för våra sjukresor sker gradvis, noga avvägt och i samråd med Smittskydd Värmland. Den 1 april går de flesta regioner tillbaka till ordinarie drift av sin servicetrafik igen, så gör även Region Värmland. Ändringen den 1 april innebär även fortsättningsvis smittskyddsåtgärder för trygga resor men att servicetrafikens fordonen återgår till ordinarie samkörningsrutiner. Det innebär också att servicetrafiken kan köra fler kunder samtidigt och därmed erbjuda fler kunder resor när de behöver resa.

Ändringen sker parallellt med att verksamheter öppnar upp alltmer i olika delar av samhället. Riksdagen beslutade den 23 mars att sjukdomen covid-19 inte längre ska anges som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom.

För sjukresor inom Region Värmland gäller från och med 1 april 2022 följande:

– Vi samkör kunder enligt ordinarie rutiner i våra fordon.

– I samband med att du bokar din resa kommer du att behöva svara på frågan om du har luftvägssymtom. Har du hosta, snuva, halsont, feber eller andningsbesvär behöver du ta kontakt med vården innan en resa kan bokas.

– Har du luftvägssymtom eller en bekräftad covid-19-infektion samåker du inte med andra kunder.

– Dialyskunder samåker återigen med andra kunder.

– Våra förare använder munskydd och visir vid nära kontakt med kunden.

– Vi städar och rengör våra fordon noggrant och regelbundet och fortsätter att följa basala hygienrutiner.