Servicetrafik värd 500 miljoner presenterad

Publicerad

Värmlandstrafik presenterade på torsdagen tillsammans med Keolis ledning, vd Magnus Åkerhielm och affärsområdeschef Stefan Gustavsson, det nya servicetrafikavtalet som träder i kraft den 1 juli.

Avtalet, som gäller i minst fem år med option på ytterligare två år, är värt över 500 miljoner kronor och kommer innebära att drygt 80-talet fabriksnya fordon sätts i trafik och 175 personer anställs.

I samband med pressinformationen på torsdagen var Keolis vd, Magnus Åkerhielm på plats. Tillsammans med affärsområdeschefen Stefan Gustavsson och Värmlandstrafiks chef för servicetrafiken, Anders Wahlén, informerades media om servicetrafiken och avtalet som träder i kraft den 1 juli.

De totalt 87 nya fordonen är alla utrustade med fem sittplatser och har plats för två rullstolar. I fordonen finns också transportrullstol för att underlätta transporterna till och från fordonen.
Bussarna är av låggolvstyp och byggs om i två fabriker innan de levereras till Värmland.

– Det handlar om specialfordon med låggolv som är anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar, säger Anders Wahlén.

Media och andra bjöds på en provtur av förarna Henrik Linnman och Emma Falck. Vid depån på Örsholmen visade Carl West upp servicehallen och de miljöhänsyn som tas med bland annat sköljmedel.

Upphandlingen, som totalt tagit två år att genomföra, är värd över 500 miljoner och har inte bara handlat om att lägga lägst pris.
– Vi har haft höga kvalitetsmål att uppfylla för att kunna hålla den kvalitet som Värmlandstrafik krävt av oss i upphandlingen, säger Keolis vd Magnus Åkerhielm som själv passade på att ratta ett av fordonen under torsdagen.

Keolis, som sedan tidigare driver servicetrafik i Jönköping och Norrköping, ska anställa 175 personer varav 168 förare fram till trafikstart den 1 juli.

– Vi är en seriös arbetsgivare och följer naturligtvis de lagar och löneavtal som gäller på arbetsmarknaden, säger Åkerhielm