Så körs ersättningstrafiken på Fryksdalsbanan

Publicerad

 

Sex Värmlandstrafiksbussar i rad.

Problemen med så kallade solkurvor på Fryksdalsbanan innebär att alla våra tåg på sträckan Torsby – Kil (linje 74), är inställda. Den långvariga värmen har skapat problem med rälsen på sträckan.

Från och med fredag 1 juni kör vi ersättningstrafik med buss och från och med torsdag 7 juni kör vi ersättningstrafiken enligt nedanstående körschema med ett trettiotal dagliga bussar.

-Vi beklagar naturligtvis att vi tvingas till dessa lösningar, men säkerheten för våra resenärer är alltid viktigast för oss, säger Per Sidetun, trafikchef tåg på Värmlandstrafik. Fokus har varit att lösa resebehovet för de som reser morgon och kväll till och från arbete eller skola.

Vi kör åtta dagliga turer norrut och sex turer söderut. Under helgen kör vi ersättningstrafik på alla berörda avgångar.

Morgontrafik

Från Torsby kör vi avgångarna 05.40 (8944) och 06.19 (8946).
En stor buss går sträckningen Torsby-Lysvik-Sunne-Kil-Karlstad, en stor buss går direkt Sunne-Kil-Karlstad, samt en liten buss som kör från Sunne och via alla stationer till Karlstad

Från Sunne kör vi även 08.15 (28958) till Karlstad

Från Karlstad kör vi avgångarna 06.05 (8941) till Torsby samt 06.42 (8943) och 08.50 (8947) till Sunne.

Eftermiddag och kväll

Vi kör mer ersättningstrafik under eftermiddag och kväll eftersom resandet då är mer utbrett i tid.

Från Karlstad kör vi 13.51 (8955) och 15.25 (8957) till Sunne.

Vi kör tre avgångar från Karlstad till Torsby, 16.20 (28979), 17.03 (28941) och kvällen avslutas med 19.22 (8965).

Från Torsby kör vi i omvänd riktning 14.22 (8958), 16.07 (28972) och avslutar med 18.58 (28988).

Förutom de två morgonavgångarna från Torsby (se ovan), kör vi för övriga avgångar en liten buss med uppehåll på alla stationer på sträckan Karlstad-Sunne eller omvänt, samt en stor buss med uppehåll i Kil, Sunne och Lysvik beroende om slut/start är Torsby eller Sunne.

Vår leverantör Tågkompaniet kommer ha tågvärdar på plats i Karlstad, Sunne och Torsby för att säkerställa en god och korrekt trafikinformation till dig som resenär.

Är du osäker vilken väg din ersättningsbuss kör kan du alltid fråga föraren. Räkna också med att det tar längre tid för bussen till respektive hållplats än tåget. Tiderna gäller avgång från respektive kommunhuvudort.

 

Ersättningstrafik buss Linje 74
Gäller från och med 7/6 och tills vidare

Torsby-Karlstad
05.40 8944
06.19 8946
14.22 8958
16.07 28972
18.58 28988
Sunne-Karlstad
08.15 28958
Karlstad-Torsby
06.05 8941
16.20 28979
17.03 28941
19.22 8965
Karlstad-Sunne
06.42 8943
08.50 8947
13.51 8955
15.25 8957