Så gör vi för att du ska resa säkert i vår trafik

Publicerad

Familj på perrong bredvid tåg..

Coronatider påverkar alla.
Inom kollektivtrafiken gör vi allt vi kan för att under dessa omständigheter ge dig som reser med oss en trygg och säker resa.
Det innebär i nuläget att vår buss- och tågtrafik inte är direkt påverkad av viruset. Inga sjukdomsutbrott har heller konstaterats i vår trafik.
Buss- och tågtrafiken går som vanligt enligt tidtabell.
I stort sett samtliga förare är igång och jobbar.
Tydliga beredskapsplaner finns för hur regiontrafik, tätortstrafik, tåg och servicetrafik körs om vi får sjukdomsutbrott av olika omfattning bland våra förare.
Vi genomför extra noggrann städning/spritning i alla våra fordon.

Här är åtgärder och läge inom våra olika trafikslag:

Regional busstrafik (Värmlandstrafik)

Inga restriktioner eller rekommendationer om att inte resa med vår busstrafik finns för närvarande. Extra städning har beslutat införas vid förarplatsen från och med måndagen den 16 mars. Detta sker utöver den dagliga städningen. Vi städar hela bussarna varje dag, nu genomför vi också extra städning vid förarplatsen.

Dessutom görs.

 • Avstängning främre platser. Vår leverantör Nobina ser behov av att platserna närmast bakom föraren, i en radie av cirka 1,5 meter, stängs av på lämpligt sätt med informationslapp att platserna inte är tillgängliga.
 • Vi undviker att köra med överfulla bussar. Vid risk för överfulla bussar, vilket bland annat kan innebära stående resenärer, ser vi behov av att extratrafik sätts in, alternativt hänvisning till nästa tur.
 • Vi öppnar upp och vädrar ur våra bussar. Samtliga dörrar öppnas och vädras under tiden bussen står stilla vid ändhållplats.

Stadstrafik (Karlstadsbuss)

Inte heller i stadstrafiken finns just nu några rekommendationer att undvika att resa i trafiken.

 • Här har alla städrutiner setts över för att så långt det är möjligt skapa en smittfri miljö för resenärerna.
 • Keolis som arbetsgivare för också en diskussion med förarna hur arbetsmiljön i bussarna tillfälligt kan förbättras för att möta och minska virusspridningen och risken för förarna att smittas av passagerare.
 • Representanter för entreprenören och företrädare för tätortstrafiken håller regelbundna ledningsmöten för att snabbt kunna åtgärda frågor som dyker upp.

 

Tåg

Beredskapsplaner finns från vår entreprenör Vy Tåg AB där målet är att fortsatt köra planerad trafik utifrån samhällsnyttan.

 • Uppmaningen till vår personal är att stanna hemma om man känner sig sjuk.
 • Vi har lagt ökade insatser på städning. Vi desinficerar ledstänger, knappar och ytor som man ofta tar i.
 • Personalen har tillgång till plasthandskar men eftersom vi inte berör matvaror gör vi ingen skillnad på hanteringen av bistro eller biljett i det avseendet.
 • Personalen skall tvätta händer med tvål och vatten regelbundet. Har även tillgång till handsprit.
 • Resenären får också själv hålla i och visa sin mobilbiljett och själv hålla upp sin biljett utan att tågvärden tar den i sin hand.
 • Vidare är all personal uppmanad att sjukskriva sig och stanna hemma om man är sjuk.

 

Skoltrafik

Skoltrafiken körs som vanligt. En beredskapsplan hur trafiken ska säkerställas om många förare skulle insjukna finns uppgjord.

 • Vi ser över hur kontakterna mellan förare och passagerare i fordonen sker. Även där utförs noggrannare rengöring av fordonen.
 • Det främsta sätet närmast föraren är inte tillgängligt för att minska kontakten.

 

Servicetrafik

Ledningen för servicetrafiken och våra entreprenörer har tydliga åtgärdsplaner för hur trafiken ska upprätthållas vid olika grader av insjuknande förare eller hur sjuka kunder ska hanteras.

 • Planer och instruktioner för hur fordon rengörs för att förhindra smittspridning och hur eventuella underleverantörer säkerställer verksamheten finns upprättade.
 • Bemanningsplan finns även för eventuella sjukdomsutbrott på Beställningscentralen (BC).
 • Ansvariga för servicetrafiken håller möte varje morgon för att stämma av det aktuella läget.

 

Generella råd som gäller inom alla våra verksamheter för att inte sprida smittan vidare:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Du kan alltid hålla dig uppdaterad om de senaste rekommendationerna genom att besöka 1177 eller Folkhälsomyndigheten.

Informationsblad för dig som reser finns på olika språk på Folkhälsomyndighetens sida