Så blir trafiken på Hammarö

Publicerad

Ena framlyktan och fronten på två Värmlandstrafiksbussar.

Hammarötrafiken uppvisar den största ökningen inom Värmlandstrafiks kollektivtrafik i länet, en utveckling vi är glada och stolta över. Det är ett kvitto på att kommunens innevånare ser kollektivtrafiken som ett positivt och smidigt alternativ för daglig pendling till arbete och studier.

Nu utvecklar vi trafiken ytterligare.

Den nya biljettyp vi tillsammans med Karlstadsbuss på prov infört, Flex 10/60, som möjliggör tio valfria resdygn under en 60-dagarsperiod, prissänks för Hammarö-Karlstad tätort med 18 procent (prisexempel: från 395 kr till 325 kr för vuxen).

Från och med tidtabellskiftet den 9 december gör Värmlandstrafik efter samråd och önskemål från kommunen också ett antal förändringar i linjesträckningarna i kommunen.

# Utökad trafik på linje 911 till Rud.
Ett ökat bostadsbyggande och utflyttning till området har gjort att efterfrågan kraftigt ökat på en utökad kollektivtrafik i denna del av kommunen. Linjen kommer att fortsätta via Östanås och Toverud och vänder vid Rud. Tidsjusteringar och passning görs till bytespunkten i Jonsbol och till skolorna, i första hand vid Bärstad.

# Ringlinjen 915 på Nolgård tas bort.
Den tiominutersslinga som buss 915 gjort på Slängomvägen på Nolgård dras in på grund av för litet resandeunderlag. Avståndet till Jonsbols bytespunkt, där samtliga bussar passerar, är kort.

# Ny sträckning anropsstyrd linje 910.
En ny, separat, anropsstyrd linje körs till Tynäs. Denna linje går inte som tidigare ut till Rud och tillbaka, den sträckan trafikeras i fortsättningen av linje 911.