Resforum med konstruktiva förslag

Publicerad

Per Sidetun, trafikchef tåg.

För tredje året i rad genomfördes Resforum för tågpendlarna i länet.
Många frågor, information från Värmlandstrafik och Vy och ett positivt och konstruktivt klimat präglade kvällen i Kils Bibliotek.

Skruva på tiderna så tågen passar skolorna, inför en flexbiljett 10/90, låt oss kunna pendla till jobbet även under sommarveckorna, mer kvälls- och helgtrafik och låt all godstrafik bara köra nattetid.
Det var några av synpunkterna som kom under kvällen.

Mattias Bergh, planeringschef kollektivtrafik och biträdande trafikdirektör.

Mattias Bergh, Planeringschef kollektivtrafik och biträdande trafikdirektör, Per Sidetun, trafikchef tåg och Patrick Haglund fanns på plats för att informera och svara på frågor.

Trafik anpassad till skolstart och -slut efterlystes från flera hål. Årets tidtabell var inte optimal på det området. Målsättningen är alltid att anpassa trafiken utan för långa väntetider uppstår på morgon och eftermiddag.

– Men problemet är att om vi skruvar på tiderna i ena ändan av linjen så påverkas även den andra änden, påminde Mattias Bergh om önskemålen att få perfekta skoltider i både Karlstad och Sunne.

En senareläggning av första Stockholmståget till runt 06.15 gör också att de tidiga morgontågen från länet kan avgå något senare och passa både jobbpendlare och Stockholmsresenärer.

Trånga tåg i morgontrafiken var en annan synpunkt.

– Jag jobbar som gymnasielärare i Karlstad och upplever att tåget är fullt redan i Frykåsen på morgonen och den stora grupp resenärer som går på i Kil tvingas stå, upplyste Anders Johansson.

Fortsatt möjlighet till jobbpendla även under sommar- och semesterveckorna mottogs positivt med en önskan att inte spara in på för många tåg.

Ett utökat utbud som även passar helgens fritidsaktiviteter efterlystes också.
– Vi vill ha lite mer trafik på helgerna och undersöker möjligheterna för det. Vi vet att det finns ett fritidsresbehov i riktning mot Karlstad och åter ut mot länet. En senare förbindelse på lördagar som gör det möjligt att ta del av nöjes- och sportutbudet i Karlstad, informerade Mattias Bergh.

Några av de medverkande i Resforum 2020.

Ett tidigt lördagståg (08.26) från Fryksdalen ger möjlighet till helgshopping i Karlstad från klockan 10 på förmiddagarna var också en uppskattad nyhet.

För stora hopp i tid mellan eftermiddagstågen mot Arvika var en annan synpunkt. Nu går ett tåg 16.31 och nästa först 17,45, vilket innebär att för stort glapp.
Synpunkter fanns också på att 8.04-tåget från Torsby står och väntar tio minuter i Kil och att ett tidigare eftermiddagståg norrut skulle ge arbetspendlare möjlighet att uträtta ärenden i Torsby innan butikerna stänger.

Värmlandstrafiks och Vy:s representanter på mötet tog med sig synpunkterna in i tidtabellsarbetet för T21 som startar i december. 14 april är sista ansökningsdag om tåglägen till Trafikverket.

Mötet summerades och från både Värmlandstrafik och tågoperatören Vy uttrycktes ett tack för många och goda synpunkter för att skapa en ännu bättre tidtabell till kommande trafikår.

Alla medverkande i Resforum 2020.