Resandet fortsätter att öka

Publicerad

– För sjunde året i rad kan vi visa på ett positivt resultat, berättar Värmlandstrafiks vd Lars Bull. I årsberättelsen för ifjol konstaterar man att resandet ökade med 1,6 procent.  Resenärerna i länet är de näst nöjdaste i riket.

Det totala resandet i fjol med tåg, buss, servicetrafik och separat skoltrafik var på cirka 7,6 miljoner resor. Dessutom bidrog Värmlandstrafik med cirka 1,4 miljoner resor inom tätortstrafiken i Karlstad.

Den största ökningen står tågtrafiken för. Här ökade antalet resor med åtta procent jämfört med året innan. Störst var ökningen på linje 70, sträckan Örebro-Kongsvinger. Det är också den mest trafikerade tåglinjen. Busstrafiken hade flest resor på sträckan Karlstad-Karlskoga.

Sparade samhället 119 miljoner
Totalt producerade Värmlandstrafik cirka 16,7 miljoner tidtabellkilometer för buss och tåg i fjol. Det är lika mycket som året innan. Då ingår en halv miljon tidtabellskilometer tätortstrafik.

Tätortstrafiken i Karlstad uppgick till 4,1 miljoner tidtabellkilometer och ingår inte i redovisningen.

Under 2014 var Värmland det län i landet som hade de näst nöjdaste kunderna. Bland regelbundna resenärer var 76 procent ganska nöjda eller mycket nöjda med kollektivtrafiken. Det visar den branschgemensamma intervjuundersökningen Kollektivtrafikbarometern, som mäter kvalitet och attityder. Varje månad får 200 värmlänningar svara på frågor. Länet låg tvåa även de två tidigare åren.

Varje år gör Värmlandstrafik en beräkning av hur mycket kollektivtrafiken sparar samhället. Svaret för i fjol var 119 miljoner kronor, lågt räknat. Det handlar om miljöbesparingar, besparingar genom ökad trafiksäkerhet och besparingar genom att folk får möjlighet att pendla till sina jobb.

Mer om fjolåret:
I fjol lade varje värmlänning 1 267 kronor till Värmlandstrafik.
Landstinget lade 174 miljoner och de 16 kommunerna tillsammans lika mycket.
Tack vare att de som åkte kollektivt inte tog bilen minskade utsläppen av koldioxid med 20 000 ton.
Besparingen genom att färdtjänst och andra transporter samordnades var på 25 miljoner kronor.
Besparingen genom att vissa linjer körs som anropsstyrd trafik var på 7,7 miljoner kronor.

Vid årets bolagsstämma som nu har hållits valdes Mikael Dahlqvist (S), Hagfors, till ny ordförande i Värmlandstrafiks styrelse fram till 2019 års stämma. Han efterträder Per-Inge Lidén (MP), Karlstad.

Värmlandstrafiks årsredovisning 2014