Sunne – regler för kompletteringstrafik

Resans syfte

Inköps- och serviceresor.

Vilka får åka med kompletteringstrafiken?

Kompletteringstrafiken får utnyttjas av alla kommuninnevånare som är helårsbosatta i Sunne kommun. Även färdtjänstberättigade kommuninnevånare får nyttja kompletteringstrafiken.

Vart får man åka?

Inget reglerat.

Hur ofta får man åka?

Helgfri vardag två gånger i veckan.

Hur långt ska det vara till närmaste hållplats?

Kunden ska ha minst 1 km till närmaste hållplats.

Egenavgift

Kunden betalar egenavgift enligt länstrafikens zonpriser.

När ska resan beställas?

Dagen innan hos Värmlandstrafik.


Skriv ut sida