Storfors – regler för kompletteringstrafik

Resans syfte

Inköps- och serviceresor.

Vilka får åka med kompletteringstrafiken?

Kompletteringstrafiken får utnyttjas av alla kommuninnevånare som är helårsbosatta i kommunen.

Vart får man åka?

Till närmaste hållplats eller till Storfors tätort.

Hur ofta får man åka?

En gång i veckan. Endast torsdagar.

Hur långt ska det vara till närmaste hållplats?

Det krävs att den resande har minst 1 km till närmaste hållplats.

Egenavgift

Kunden betalar egenavgift enligt länstrafikens zonpriser.

När ska resan beställas?

Dagen innan hos Värmlandstrafik.


Skriv ut sida