Info om skolstarten och trafiken

Här kommer vi att publicera texter, tips på alternativa linjer och lista de linjer och avgångar där det finns risk för trängsel i samband med skolstarten.

 

Skolstart = trängsel i trafiken

Inför terminsstart återvänder elever på gymnasium och universitetet till sina skolor, vilket kommer innebära ett ökat resande på bussarna i Värmland.
Samtidigt kvarstår Folkhälsomyndighetens direktiv om att vi som kör kollektivtrafik ska minska risken för smittspridning genom åtgärder som minskar trängseln. Detta görs bland annat genom att begränsa antalet resenärer per fordon för att avstånden ska kunna hållas. För grundskoleelever kommer vi kunna lösa resorna både i separat skoltrafik och för de grundskoleelever som reser i ordinarie linjetrafik.

 

Nu behöver vi hjälpas åt

För att minska smittspridning av covid-19 i samband med skolstart gör kollektivtrafiken i Region Värmland åtgärder för att undvika trängsel ombord.

Om du har möjlighet, res gärna på andra tider än i rusningstrafik (07:00-08:30 och 15:00-17:00) eller på annat sätt, till exempel cykla eller gå.

Tack för att du håller avstånd och undviker trängsel

 

Extrabussar förstärker tågtrafiken

För att minimera risken till trängsel i vår trafik när semestrarna är över och skolorna startar kommer vi att komplettera tågen med förstärkningsbussar där vi historiskt haft högt resande.
Vi kommer i första skedet genomföra denna lösning under vecka 34 och 35.

Fryksdalsbanan

# Karlstad – Sunne – Torsby.

Det finns risk för trängsel på tåg som avgår 06:50 (Sunne), 15:06, 16:24 samt 17:20.

# Torsby – Sunne – Karlstad.

Det finns risk för trängsel på tåg som avgår 05:45, 06:28, 08:04 samt 15:17.

Trängseln är främst mellan Karlstad och Kil och därför kompletterar vi dessa avgångar med en förstärkningsbuss som avgår mellan Kil och Karlstad.

Vi ber våra resenärer som åker mellan Kil och Karlstad att åka med dessa bussar.

Vår operatör Vy kommer att ha extra tågvärdar på perrongen i Karlstad i god tid före dessa avgångar för att informera resenärerna.
Det kommer även att finnas tågvärdar stationerade på plattformen i Kil från klockan 06.00 och under morgontrafiken.

 

Värmlandsbanan

# Charlottenberg – Arvika – Karlstad.

Det finns risk för trängsel på tåg som avgår 05:22, 06:03 samt 06:58.

# Karlstad – Arvika – Charlottenberg.

Det finns risk för trängsel på tåg som avgår 07:22, 15:45, samt 16:31.

Trängseln är främst mellan Karlstad och Kil och därför kompletterar vi dessa avgångar med en förstärkningsbuss som avgår mellan Kil och Karlstad.

För tåget som kommer från Charlottenberg (06:03) och skall avgå från Arvika 06:26 kommer vi att komplettera med en buss som går direkt från Arvika till Karlstad.

Vi ber våra resenärer som åker mellan Kil och Karlstad samt Arvika och Karlstad att åka med dessa bussar.

Vår operatör Vy kommer att ha extra tågvärdar på perrongen i Karlstad i god tid före dessa avgångar för att informera resenärerna.
Det kommer även att finnas tågvärdar stationerade på plattformen i Kil från klockan 06.00 och under morgontrafiken.

 

Linjer och turer i busstrafiken med många resenärer

Vi kan i nuläget inte veta vilka turer där problem kommer uppstå på grund av trängsel. Men baserat på statistik från tidigare år har vi identifierat ett mycket högt tryck på nedanstående turer.

Är en av turerna i listan den du normalt brukar resa med? Då uppmuntrar vi dig att se över om du kan resa med en annan tur eller på annat sätt om det är möjligt.

 

System 200

Linje 213

 • Sunne Resecentrum i riktning mot Södra Viken, avgångstid kl. 08.05
 • Södra Viken i riktning mot Sunne Resecentrum, avgångstid kl. 15.10

 

Linje 201

 • Kil i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 08.00
 • Karlstads busstation – Kil, avgångstid kl. 15.10

 

System 400

Linje 400

 • Filipstad Busstation i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 07.10.
 • Filipstads Busstation i riktning mot Kristinehamn, avgångstid kl. 07.05.

 

System 500

Linje 500

 • Kristinehamn i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 07.05
 • Karlstad i riktning mot Kristinehamn, avgångstid kl. 15.15
 • Karlstad i riktning mot Kristinehamn, avgångstid kl 16.15

 

System 600

Linje 600

 • Hagfors i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 06.20
 • Munkfors i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 07.31
 • Karlstad i riktning mot Hagfors, avgångstid kl 16.25

 

Linje 601

 • Deje i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 06.30
 • Deje i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 08.09
 • Deje i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 16.10
 • Karlstad i riktning mot Deje, avgångstid kl. 15.35
 • Karlstad i riktning mot Deje, avgångstid kl. 07.55

 

System 700

Linje 700

 • Karlstad i riktning mot Årjäng, avgångstid kl. 15.25
 • Årjäng i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 06.30

 

System 800

Linje 800

 • Säffle i riktning mot Åmål, avgångstid kl. 07.50
 • Åmål i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 15.45

 

Linje 801

 • Grums i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 07.15
 • Karlstad i riktning mot Grums, avgångstid kl. 14.55
 • Karlstad i riktning mot Grums, avgångstid kl. 15.55
 • Karlstad i riktning mot Grums, avgångstid kl.16.55

 

Linje 806

 • Nysäter i riktning mot Säffle, avgångstid kl. 07.00

 

System 900

Linje 900

 • Skoghall i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 07.40

Linje 901

 • Lövnäs i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 07.30

Linje 902

 • Skoghall i riktning mot Karlstad, avgångstid kl. 08.00

 

Frågor & svar om trafiken och skolstarten


Är problemen med trängsel ombord något som Värmlandstrafik och Karlstadsbuss ska lösa?
Branschens budskap är att vi inte kan garantera att alla som vill resa med oss får plats i och med den situation vi är i nu. Verksamheten är helt enkelt inte anpassad till en pandemi som kräver att resenärer håller avstånd till varandra. Men vi gör vårt bästa för att utföra vårt uppdrag samtidigt som vi följer Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters direktiv.

Är det resenärens ansvar att se till att de resor man gör är absolut nödvändiga?
Ja, det är individens ansvar. Alla bussar rullar redan under rusningstrafik då många reser och vårt budskap är att man gärna får transportera sig på annat sätt eller välja annan avgång eller linje i situationer då trängsel riskerar uppstå.

Är det föräldrarnas ansvar att ta sitt barn till skolan på ett annat sätt än kollektivtrafiken om det är möjligt?
För grundskoleeleverna gäller skolplikt och där har skolplanerarna koll på var de som åker i ordinarie linjetrafik finns så att de säkert kommer med. I den separata skoltrafiken ser vi inte att det ska vara några problem.
Gymnasieskolan däremot är frivillig och där ligger ansvaret för att ta sig till och från skolan hos individen.

Kommer förarna nu att neka personer att åka med?
Föraren har ett ansvar för säkerheten ombord. Resenären har ett ansvar att inte skapa trängsel.
Av säkerhetsskäl kommer förarna att ta särskild hänsyn till att barn och ungdomar inte nekas åka med i områden där det är glest mellan avgångarna och vid sena turer inte neka några resenärer.
Sunt förnuft ska tillämpas.

Hänvisas resenär som blir förbiåkt till nästa tur? Vad händer i de fall där nästa avgång går först om flera timmar?
I första hand hänvisar vi till nästa tur. Våra regler för förseningsersättning fortsätter gälla som tidigare.

Varför sätter ni inte extrabussar?

Vi har inga fler fordon att tillgå, i rusningstrafik rullar samtliga våra fordon. Entreprenören har dock lyckats hyra in fem stycken fordon. Dessa fordon är blå och kommer att förstärka upp de turer där det blir trångt.

Vilken extra hjälp kan jag som resenär få vid hållplatsen?
Kundvärdar från Keolis och Nobina kommer att finnas på plats på strategiska hållplatser och stationer för att hjälpa till att guida resenärer. De kommer att bevaka trängsel och även informera om alternativa resvägar.

Hur får jag som resenär information?
Vi informerar i våra tillgängliga kanaler på skärmar i bussarna, sociala media, pressinfo, info på respektive webbplats, Region Värmlands sociala medier, Karlstads kommuns sociala medier. Budskapen är genomgående att alla kanske inte kan få plats och att det är viktigt att resenärerna följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, till exempel endast reser när man är helt frisk och att hålla avstånd.

På vilka turer blir det trångt?
Det finns en lista över linjer och turer som brukar ha många resande och där det kan förekomma risk för trängsel. Listan finns här: https://www.varmlandstrafik.se/resa/info-om-skolstarten-och-trafiken/

Varför spärrar ni inte av säten i fordonen?
Endast sätena längst fram i bussarna är avstängda. Att spärra av fler säten är inte aktuellt för närvarande. Alla bussar, både i tätorts- och regiontrafik, är godkända för att ta ett antal stående resenärer och att spärra av säten skulle eventuellt ge effekten att vi får fler stående resenärer istället.

Varför inför ni inte obligatoriska munskydd?
Vi har ingen invändning mot att resenärerna för att öka sin personliga trygghetskänsla använder egna munskydd. En eventuell rekommendation om munskydd från branschens sida bygger dock på att Folkhälsomyndigheten uttryckligen stödjer det eller att ett formellt krav på munskydd i kollektivtrafiken kommer från Folkhälsomyndigheten.


Skriv ut sida