Flexibel avstigning

Bussar som går och ankommer till busshållplats. Resenärer som väntar på bussen.

Nu kan resenärer i Skattkärr, Väse, Forshaga och Deje stiga av bussen även mellan hållplatserna under kvällar och nätter. Det är på busslinje 501 och 601 ett nytt pilotprojekt är i gång, med syfte att öka trygghetskänslan hos resenärerna.

Flexibel avstigning handlar om att resenären kan be busschauffören att stanna mellan ordinarie hållplatser, för att minska sträckan man behöver gå kvälls- och nattetid. Upplägget bygger på dialog och det är busschauffören som avgör var och om det är möjligt och säkert att stanna.

Här gäller Flexibel avstigning

Flexibel avstigning finns på dessa busslinjer, utanför Karlstadsbuss område:

# 501, 560. Flexibel avstigning kan ske längs med sträckan mellan hållplats Alster,
Lantmännen och hållplats Väse Station.

# 601, 660. Flexibel avstigning kan ske längs med sträckan mellan hållplats Södra Järpetan (vid vändslingan) och hållplats Tjärnhedens bytespunkt.

När kan flexibel avstigning ske?

Du kan i dialog med föraren be om en flexibel avstigning alla kvällar och nätter i veckan, mellan klockan 19.30 och 04.00.
Detta är i dagsläget ett testprojekt som sedan ska utvärderas.

Detta gäller vid flexibel avstigning

# Det är alltid föraren som avgör var och om det är möjligt och säkert att stanna. Om föraren gör bedömningen att platsen är olämplig att stanna vid på grund av exempelvis trafiksituationen eller det rådande väglaget stannar bussen först där det är lämpligt att stanna eller vid nästa hållplats.

# Erbjudandet bygger på en dialog mellan passageraren och föraren. För att kunna planera stoppet behöver föraren bli meddelad i god tid, gärna redan när passagera- ren stiger på. Det går dock bra att gå fram till föraren även under resan. Om förutsättningarna ändras under resans gång har föraren rätt att bedöma om situationen.

# Bussen kan endast stanna på vägar med max 70 km/h som hastighetsbegränsning.

# Endast ett sällskap släpps av på samma plats.

Kan chauffören säga nej när du frågar om en flexibel avstigning?

Ja, det är alltid föraren som avgör var och om det är möjligt och säkert att stanna.


Skriv ut sida